Informasjon

Pest

Pest er en sykdom som skyldes smitte med bakterien Yersinia pestis. Gnagere, særlig rotter, er bærere av bakterien, og mennesker smittes som regel via loppebitt.

En historisk sykdom

Pest beskrives første gang i Det gamle testamentet. Sykdommen har forårsaket store epidemier og endret historien til mange nasjoner (jfr. Svartedauden i Norge). Den første verdensomspennende epidemien (pandemien) tror man startet i Afrika og drepte 100 millioner mennesker over et tidsrom på 60 år. I Middelalderen drepte pesten ca. 1/4 av befolkningen i Europa. Så sent som i det 20. århundre drepte pestepidemier omkring 10 millioner mennesker i India.

”Svartedauden” 1347-1351 reduserte Europas befolkning med ca. 30 prosent. Denne epidemien nådde Norge vinteren 1349-1350 (den hadde trolig flere innfallsporter til landet vårt). Epidemien gjorde at folketallet i Norge ble halvert, fra 300 000 til ca. 150 000 på få år.

Fra svartedauden og fram til siste store epidemi i Marseille i 1720 er det registrert ca. 70 større pestepidemier i Europa. I Norden var det mindre pestepidemier hvert 15-20 år fram til siste epidemi i 1713. Siste store norske epidemi var i 1654 hvor cirka 30 prosent av Christianias befolkning døde.

Bakterien er oppkalt etter Alexander Yersin som isolerte bakterien i 1894 under en pandemi som startet i Kina på 1860-tallet.

Forrige side Neste side