Informasjon

Pest

Temaside om Korona

En historisk sykdom

Pest beskrives første gang i Det gamle testamentet. Sykdommen har forårsaket store epidemier og endret historien til mange nasjoner (jfr. Svartedauden i Norge). Den første verdensomspennende epidemien (pandemien) tror man startet i Afrika og drepte 100 millioner mennesker over et tidsrom på 60 år. I Middelalderen drepte pesten ca. 1/4 av befolkningen i Europa. Så sent som i det 20. århundre drepte pestepidemier omkring 10 millioner mennesker i India.

”Svartedauden” 1347-1351 reduserte Europas befolkning med ca. 30 prosent. Denne epidemien nådde Norge vinteren 1349-1350 (den hadde trolig flere innfallsporter til landet vårt). Epidemien gjorde at folketallet i Norge ble halvert, fra 300 000 til ca. 150 000 på få år.

Fra svartedauden og fram til siste store epidemi i Marseille i 1720 er det registrert ca. 70 større pestepidemier i Europa. I Norden var det mindre pestepidemier hvert 15-20 år fram til siste epidemi i 1713. Siste store norske epidemi var i 1654 hvor cirka 30 prosent av Christianias befolkning døde.

Bakterien er oppkalt etter Alexander Yersin som isolerte bakterien i 1894 under en pandemi som startet i Kina på 1860-tallet.

Forrige side Neste side