Informasjon

Pest

Temaside om Korona

Årsak

Sykdommen skyldes infeksjon med bakterien Yersinia pestis. Gnagere (eks. rotter) er vanlige bærere av bakterien, men også husdyr som katter, hunder eller kaniner kan bli infisert.

Byllepest smitter vanligvis ved at mennesker får loppebitt med infiserte lopper (det vil si at lopper er vektor). Tilstanden smitter vanligvis ikke mellom mennesker før lungene er blitt infisert. Ved lungepest smitter sykdommen også smitte direkte mellom mennesker som nærdråpesmitte (aerosolsmitte). Dårlige hygieniske forhold hvor lopper og rotter trives øker risikoen for at sykdommen spres. 

Forrige side Neste side