Informasjon

Pest

Pest er en sykdom som skyldes smitte med bakterien Yersinia pestis. Gnagere, særlig rotter, er bærere av bakterien, og mennesker smittes som regel via loppebitt.

Behandling

Den medikamentelle behandlingen består av antibiotikum. Alle pasienter som man tror har pest, må smitteisoleres i minst to til tre døgn etter at antibiotikabehandling er startet. Behandling med antibiotika bør starte så raskt som mulig. Ved lungepest må behandlingen starte innen 15 timer (fra feberstart) for å ha ønsket effekt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Personer som har vært i nærkontakt med pestsyke (innenfor to meter avstand) bør få antibiotikabehandling i syv dager. Kontakter i husholdningen må holdes i karantene i 7 dager. Det viktigste for å hindre smittespredning er kontroll av rottebestanden og loppene. Det gis forebyggende medikamenter under epidemier eller ved besøk i epidemiske områder.

Vaksine finnes, men den gir bare delvis beskyttelse. Den er ikke allment tilgjengelig og den gis bare i spesielle tilfeller.

Forrige side Neste side