Informasjon

Pest

Temaside om Korona

Behandling

Den medikamentelle behandlingen består av antibiotikum. Alle pasienter som man tror har pest, må smitteisoleres i minst to til tre døgn etter at antibiotikabehandling er startet. Behandling med antibiotika bør starte så raskt som mulig. Ved lungepest må behandlingen starte innen 15 timer (fra feberstart) for å ha ønsket effekt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Personer som har vært i nærkontakt med pestsyke (innenfor to meter avstand) bør få antibiotikabehandling i syv dager. Kontakter i husholdningen må holdes i karantene i 7 dager. Det viktigste for å hindre smittespredning er kontroll av rottebestanden og loppene. Det gis forebyggende medikamenter under epidemier eller ved besøk i epidemiske områder.

Vaksine finnes, men den gir bare delvis beskyttelse. Den er ikke allment tilgjengelig og den gis bare i spesielle tilfeller.

Forrige side Neste side