Informasjon

Pest

Pest er en sykdom som skyldes smitte med bakterien Yersinia pestis. Gnagere, særlig rotter, er bærere av bakterien, og mennesker smittes som regel via loppebitt.

Prognose

Pest er en av de mest sykdomsfremkallende og dødelige infeksjonssykdommer som finnes. Ubehandlet er dødeligheten for byllepest ca. 50 prosent, mens det for lungepest er nærmere 100 prosent. Behandlet med korrekt antibiotika og annen støttebehandling reduseres dødeligheten til under 5 prosent. De som gjennomgår infeksjonen utvikler immunitet for sykdommen.

Forrige side Neste side