Informasjon

Rickettsioser

Rickettsioser er en gruppe sykdommer som kan smitte fra dyr (zoonose) ved opphold under primitive forhold i andre deler av verden. Sykdommene overføres ved bitt av lus, lopper, midd eller flått.

Hva er rickettsiose?

Rickettsioser er en gruppe sykdommer som smitter fra dyr (zoonoser) og er forårsaket av nært beslektede arter av Rickettsia- eller Orientia-bakterier. Sykdommene overføres ved bitt av lus, lopper, midd eller flått.

Det er identifisert mer enn 30 ulike arter av bakteriene, hvorav 20 arter er funnet å kunne medføre sykdom hos mennesker. Det skilles mellom to hovedgrupper av sykdommene: Flekktyfus-gruppen og flekkfeber-gruppen.

Flekktyfus. Endemisk flekktyfus (kalles også musetyfus) forekommer i tropiske og subtropiske strøk. Epidemisk flekktyfus forekommer i lite utviklede områder blandt annet i høylandet i Sør-Amerika, Afrika, Asia og Nord-Amerika.

Flekkfeber forekommer i en rekke underarter:

  • Rocky Mountain-flekkfeber forekommer på den vestlige halvkule (600-1200 tilfeller per år i USA)
  • Middelhavsfeber/boutonneusefeber forekommer i middelhavsland, Afrika, India og Sørvest-Asia
  • Afrikansk flåttfeber forekommer i Afrika sør for Sahara
  • Sibirsk flekkfeber forekommer i Sibir, Mongolia, Nord-Kina og Australia
  • Australsk flekkfeber forekommer i Australia
  • Rickettsiakopper forekommer i USA, Russland, Korea, Afrika og Japan
  • Orientalsk flekkfeber forekommer i Japan
  • Kratt-tyfus forekommer i Sørøst-Asia, på det indiske subkontinentet, Nord-Australia, Stillehavsøyer

Internasjonale studier viser at Rickettsia-infeksjon påvises hos 2-4 prosent av hjemvendte reisende med feber.

Årsak

Rickettsioser er zoonoser, det vil si at de smitter fra dyr til mennesker. Bakteriene overføres til mennesker fra andre pattedyr som kveg eller rotter, og overføringen skjer ved bitt fra lus, lopper, midd eller flått.

I Norge er afrikansk flåttfeber den typen rickettsiose som hyppigst blir importert. Typisk er dette hos personer som har vært på safari eller jakt i det sørlige Afrika. I en norsk studie fant man at 5 prosent av reisende til de landlige deler av Afrika syd for Sahara pådro seg en symptomgivende Afrikansk flåttfeber. Blant de reisende som var på storviltjakt, var 25 prosent smittet.

Det er også mulig å pådra seg rickettsioser i bymiljøer via bitt fra lopper eller lus. Rickettsier er en mulig årsak hos reisende med feber som ikke får stilt en diagnose.

Infeksjoner oppstår helst under forhold der hygienen er dårlig, men under 50 prosent av de med rickettsiose rapporterer at de har vært eksponert for lopper eller rotter.

Symptomer

Sykdomsbildet for de ulike rickettsiosene varierer noe, men består typisk av akutt innsettende feber, hodepine og muskelsmerter, og ofte et utslett over hele kroppen. Utslettet er i form av blemmer ved afrikansk flåttfeber, men ellers som røde prikker eller små kuler.

Ved flått eller middoverførte rickettsioser kan man ofte se en svart skorpebelagt hudforandring med rødfarge rundt stedet hvor flåtten eller midden har bitt. Denne hudforandringen kalles en eschar - og er typisk for rickettsioser.

Diagnosen

Mistanke om diagnosen baserer seg på at du nylig har oppholdt deg i et område av verden der risikoen for smitte med rickettsiose er tilstede. Typiske symptomer på rickettsiose er uvelhet, hodepine, feber og utslett. Ulempen er at dette er generelle plager som kan forbindes med svært mange andre sykdommer. Diagnosen har derfor lett for å bli oversett. Dersom det i tillegg til de øvrige symptomene også påvises eschar i huden, regnes diagnosen som sikker.

Rickettsioser kan ikke påvises ved rutinemessige dyrknings- og mikroskopimetoder. Diagnosen kan kun stilles ved bruk av spesifikke metoder og blodprøver (antistoffpåvisning). Prøver som tas et stykke ut i forløpet av sykdommen, gir mer upålitelige svar enn prøver som tas tidlig. På det beste fanger disse prøvene opp cirka 75 prosent av de med rickettsiose.

Behandling

Rickettsiainfeksjoner behandles med antibiotika. Førstevalg er doksysyklin 100 mg x 2.

Det er viktig å forebygge infeksjon. Ved overnatting i telt i Afrika anbefales myggmidler og beskyttende klær for å beskytte mot flåttbitt. Hver dag under oppholdet bør du sjekke grundig alle kroppsoverflater hvor du kan ha flått, lus eller lopper - og eventuelt fjerne disse.

Vaksiner er ikke kommersielt tilgjengelig. Det er mulig at doksysyklin 100 mg daglig gitt som forebyggende behandling mot malaria, samtidig gir en viss beskyttelse mot rickettsioser.

Prognose

Med riktig behandling som er startet tidlig nok, er prognosen god. Ubehandlet kan rickettsioser i unntakstilfeller være dødelige, særlig blant eldre mennesker eller ved generelt svekket helsetilstand.

Vil du vite mer?

  • Rickettsioser - for helsepersonell