Informasjon

Koronavirus, SARS og MERS

Infeksjon med koronavirus hos mennesker forårsaker vanlig forkjølelse i de fleste tilfellene. Men noen koronavirus kan forårsake influensalignende sykdommer som kan ha et alvorlig forløp, f.eks. SARS-CoV, SARS-CoV-2 (forårsaker covid-19) eller MERS-CoV.

Hva er covid-19, SARS og MERS?

I desember 2019 ble det observert en opphopning av sykdomstilfeller med lungebetennelse i den kinesiske byen Wuhan. I begynnelsen av januar 2020 fastslo kinesiske myndigheter at et nytt koronavirus (kalt SARS-CoV-2) var årsaken til luftveissykdommen (kalt covid-19). Viruset smittet sannsynligvis fra dyr til mennesker. Opphavet til dyret (eller dyrene) som overførte smitte til mennesker er fortsatt usikkert. Koronaviruset som er funnet å ha mest likhet med SARS-CoV-2 ble oppdaget hos flaggermus i Yunnan, Kina.

Etter at viruset begynte å smitte mellom mennesker, har det forårsaket en pandemi: Covid-19 har spredt seg over hele verden. Alvorlighetsgraden til luftveissykdommen som viruset utløser, varierer fra asymptomatisk, mild, moderat, alvorlig eller livstruende. 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), eller på norsk alvorlig akutt luftveissyndrom, er en influensalignende sykdom med høy smittsomhet, sykelighet og en dødelighet på ca. ti prosent. De første sykdomstilfellene ble registrert i Guangdong provinsen i Kina i november 2002. Senere spredte sykdommen seg til Hong Kong og til andre land i Øst-Asia, og til Canada. Sporadiske tilfeller (flybårne) ble meldt på andre kontinenter. Majoriteten av pasientene var i alderen 25-70 år, og de fleste hadde vært friske på forhånd. I mai 2003 var forekomsten av SARS globalt omtrent 10 000 tilfeller. I juli 2003 erklærte WHO SARS-epidemien 2003 for over.

Høsten 2012 ble det påvist en ny type koronavirus hos personer som hadde oppholdt seg i Midtøsten. Viruset ble senere påvist i prøver tatt under et utbrudd i Jordan i mars 2012, hvor blant annet to helsearbeidere døde. Viruset kunne forårsake en sykdom med lungebetennelse og akutt lungesviktsyndrom: "Middle East Respiratory Syndrome" (MERS). Dødeligheten var høy og lå på rundt 35 prosent, basert på de rapporterte tilfellene.

Verdens helseorganisasjon mottok rapporter om totalt rundt 2500 MERS-tilfeller fra 27 land over hele verden, inkludert land i Europa. Det ble ikke påvist tilfeller i Norge. Det rapporteres fremdeles nye tilfeller av MERS, de fleste i Saudi-Arabia. I 2019 ble det meldt 203 nye tilfeller fra kongeriket.  

Neste side