Informasjon

Coronavirus, SARS og MERS

Infeksjon med coronavirus hos mennesker forårsaker vanlig forkjølelse i de fleste tilfellene. Men noen coronavirus kan forårsake influensalignende sykdommer som kan få et alvorlig forløp, f.eks. SARS-CoV, MERS-CoV eller covid-19.

Hva er nytt coronavirus, SARS og MERS?

I desember 2019 ble det observert en opphopning av sykdomstilfeller med lungebetennelse i den kinesiske byen Wuhan. I begynnelsen av januar 2020 fastslo kinesiske myndigheter at et nytt coronavirus (kalt 2019-nCoV) er årsaken til luftveissykdommen. Viruset smittet antakeligvis fra villdyr, som selges illegalt i Wuhan, til mennesker. Nå smitter viruset sannsynligvis også mellom mennesker. Alvorlighetsgraden til luftveissykdommen som viruset utløser, varierer. Det er også rapportert dødsfall. Verdens helseorganisasjon drøfter aktuelle tiltak for å begrense smitten.

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), eller på norsk alvorlig akutt luftveissyndrom, er en influensalignende sykdom med høy smittsomhet, sykelighet og en dødelighet på ca. 10 prosent. De første sykdomstilfellene var i Guangdong provinsen i Kina i november 2002. Senere spredte sykdommen seg til Hong Kong og til andre land i Øst-Asia, og til Canada. Sporadiske tilfeller (flybårne) ble meldt på andre kontinenter. Majoriteten av pasientene var i alderen 25-70 år, og de fleste hadde vært friske på forhånd. I mai 2003 var forekomsten av SARS globalt ca. 10 000 tilfeller. I juli 2003 erklærte WHO SARS-epidemien 2003 for over.

Høsten 2012 ble det påvist et ny type coronavirus hos personer som hadde oppholdt seg i Midtøsten. Viruset ble senere påvist i prøver tatt i et utbrudd i Jordan mars 2012, hvor blant annet to helsearbeidere døde. Viruset kan forårsake en sykdom med lungebetennelse og akutt lungesviktsyndrom: "Middle East Respiratory Syndrome" (MERS). Dødeligheten er høy og ligger på rundt 35 prosent, basert på de rapporterte tilfellene. Men sykdommen kan også ha et mildt forløp eller ikke gi symptomer i det hele tatt. Slike tilfeller blir sannsynligvis rapportert i mindre grad. Derfor ligger den virkelige dødeligheten sannsynligvis på et noe lavere nivå. Verdens helseorganisasjon har mottatt rapporter om totalt rundt 2500 MERS-tilfeller fra 27 land over hele verden, inkludert land i Europa. Så langt er det ikke påvist tilfeller i Norge. Det rapporteres fremdeles nye tilfeller av MERS, de fleste i Saudi-Arabia. I 2019 ble det meldt 203 nye tilfeller fra kongeriket.  

Neste side