Informasjon

Koronavirus, SARS og MERS

Årsak

Koronavirus utgjør en stor familie virus som kan forårsake sykdom som spenner fra vanlig forkjølelse til alvorlige sykdommer som covid-19, SARS og MERS. Faktisk er koronavirus årsaken til rundt én av fem forkjølelser hos voksne.

SARS-viruset (SARS-CoV), covid-19-viruset (SARS-CoV-2) og MERS-viruset (MERS-CoV) er nye typer i koronavirus-familien. Virustypene sprer seg vanligvis kun blant dyrene som de er tilpasset til. I løpet av evolusjonen havnet noen typer hos mennesket som vertsorganisme. Noen ganger kan det oppstå spontane endringer i arvestoffet til en type virus, som tillater at viruset sprer seg til andre dyr, fra dyr til mennesker (zoonose) eller omvendt. 

Det er mekanismen som antakeligvis er årsaken til at SARS-viruset, som opprinnelig var tilpasset et ukjent dyr (muligens flaggermus), plutselig kunne smitte katter og så mennesker. SARS-viruset er svært smittsomt, og mer enn halvparten av helsepersonell som pleide SARS-pasienter, ble selv syke. Tiden fra du smittes til du blir syk (inkubasjonstiden), synes å være cirka 2-10 dager. Dråpesmitte antas å være smittemåten. 

Ifølge genetiske analyser kan også MERS-viruset tidligere ha hatt flaggermus som vertsorganisme, før dromedaren eller kamelen ble hovedverten. MERS-viruset kan smitte mellom kameler, dromedarer og mennesker. Smitte mellom mennesker er mulig, men mindre vanlig. Inkubasjonstiden er 1-13 dager. Sykdommen forårsaker et sykdomsbilde som ligner influensa. 

Forrige side Neste side