Informasjon

Koronavirus, SARS og MERS

Smitte

Koronavirus smitter omtrent som andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Den beste måten å forebygge smitte på, er derfor å holde minst én meter (bedre to meter) avstand til personer med luftveissymptomer, å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken og utvise god håndhygiene. 

Tiden fra smitte med covid-19-viruset inntil de første symptomer oppstår (inkubasjonstiden), er vanligvis fire til fem dager og innen ti dager hos de fleste. 

Inkubasjonsperioden til covid-19.

Den viktigste grunnen til at myndighetene er bekymret for spredningen av covid-19, er at eldre og personer med svekket helsetilstand fra før, kan bli alvorlig syke eller dør. De fleste barn og voksne under 65 år får vanligvis kun milde eller moderate symptomer. Men noen av dem kan også få alvorlig sykdom, en sjelden gang med døden som følge.

Det selvsagt viktig å unngå at smitten spres. De som tåler sykdommen godt, må også unngå å bli smittet, mest for å unngå å smitte de som ikke klarer å stå imot – eldre, kronisk syke med svekket motstandskraft, pasienter på cellegift eller annen behandling som svekker immunforsvaret.

Koronarvirus og smittevern.

Forrige side Neste side