Informasjon

Koronavirus (coronavirus), SARS og MERS

Temaside om Korona

Smitte

Koronavirus smitter omtrent som andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Den beste måten å forebygge smitte er derfor god håndhygiene, å holde minst én meter avstand til personer med luftveissymptomer (om mulig) og å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken. 

Tiden fra smitte med covid-19-viruset inntil første symptomer oppstår (inkubasjonstiden), er vanligvis 5-6 dager, men kan være opptil to uker. Dersom vi blir smittet, er sannsynligvis helserisikoen for de fleste av oss forholdsvis liten. Men det er viktig å begrense smitten og følge helsemyndighetenes og helsepersonellets anbefalinger. Slik det ser ut, er også covid-19 en sykdom som en godt fungerende helsetjeneste vil håndtere uten større problemer.

Inkubasjonsperioden til covid-19.

Den viktigste grunnen til at myndighetene er bekymret for spredningen av covid-19, er at personer med svekket helsetilstand fra før, kan bli alvorlig syke. Derfor er det viktig å unngå at smitten spres. De som tåler sykdommen godt må også unngå å bli smittet – ikke fordi det er farlig å bli syk, men for å unngå at smitten når de som ikke klarer å stå imot – eldre, pasienter på cellegift og kronisk syke med svekket motstandskraft.

Har du flere spørsmål knyttet til smitte, se Folkehelseinstituttets temaside om koronavirus. Du kan også ringe informasjonstelefon koronavirus: 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117.

Koronarvirus og smittevern.

Forrige side Neste side