Informasjon

Coronavirus, SARS og MERS

Smitte

Coronavirus smitter omtrent som andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Det er viktig å være klar over at risikoen for de fleste av oss er svært liten om vi blir smittet. Slik det ser ut, er også det nye «Wuhan»-viruset noe en godt fungerende helsetjeneste vil håndtere uten større problemer.

Den viktigste grunnen til at myndighetene er bekymret for spredningen av coronaviruset, slik sykdommen fra Wuhan-viruset arter seg nå, er at personer med svekket helsetilstand kan bli alvorlig syke. Derfor er det viktig å unngå at smitten spres. De som tåler sykdommen godt må også unngå å bli smittet – ikke fordi det er farlig å bli syk, men for å unngå at smitten når de som ikke klarer å stå imot – eldre, pasienter på cellegift og kronisk syke med svekket motstandskraft.

Har du flere spørsmål knyttet til smitte, se Folkehelseinstuttets temaside om coronavirus

Forrige side Neste side