Informasjon

Koronavirus (coronavirus), SARS og MERS

Temaside om Korona

Behandling

Det finnes ingen spesifikk antiviral behandling mot koronavirusene. Behandling av SARS-pasienter med en kombinasjon av hiv-medisinene lopinavir og ritonavir var assosiert med færre uheldige utfall.

Det er ingen kjent behandling som har effekt mot luftveissykdommen covid-19. Den generelle behandling består i god væsketilførsel, oksygen og eventuelt bruk av pustemaskin (respirator) hos kritisk syke og behandling av komplikasjoner. Smitteforebygging vil stå helt sentralt i håndteringen av tilfeller med covid-19/SARS/MERS.

Akutt lungesviktsyndrom.

Forrige side Neste side