Informasjon

Coronavirus, SARS og MERS

Behandling

Det finnes ingen spesifikk antiviral behandling mot coronavirusene. Intravenøs ribavirin (registreringsfritak) i kombinasjon med kortikosteroider kan ha ført til klinisk bedring hos enkelte kritisk syke pasienter i Hongkong.

Det er ingen kjent behandling som har effekt mot luftveissykdom forårsaket av 2019-nCoV. Den generelle behandling består i god væsketilførsel, eventuelt bruk av pustemaskin (respirator) hos kritisk syke og behandling av komplikasjoner. Smitteforebygging vil stå helt sentralt i håndteringen av tilfeller med SARS/MERS/Wuhan-infeksjoner.

Forrige side Neste side