Informasjon

Koronavirus, SARS og MERS

Prognose

Sykdommene kan forløpe med svært varierende alvorlighet fra mild sykdom til død. I overkant av 80 prosent av pasientene med covid-19 har milde til moderate sykdomsforløp der symptomene varer i én til to uker. Eldre personer, røykere, personer med samtidige andre sykdommer (komorbiditet) og personer med nedsatt immunforsvar er mest utsatt for alvorlige forløp og komplikasjoner. Men også noen voksne under 65 år og enkelte barn kan rammes av alvorlige, noen ganger dødelige forløp.

Sykdomsdødeligheten for covid-19 stiger med økende alder. Med hjelp av modeller har man beregnet dødeligheten for forskjellige aldersgrupper. Det antas at cirka én av 25 000 smittede i aldersgruppen 0-34 år vil dø av sykdommen. Derimot regner man med dødelige utfall hos litt over én av fire smittede i aldersgruppen 85 år og eldre.  

Sykdomsdødeligheten for SARS og MERS ser ut til å være høyere enn for covid-19, basert på de rapporterte tilfellene: rundt ti prosent for SARS og 35 prosent for MERS. Men sykdommene kan også ha milde forløp eller ikke gi symptomer i det hele tatt. Slike tilfeller blir sannsynligvis rapportert i mindre grad. Derfor ligger den virkelige dødeligheten sannsynligvis på et noe lavere nivå.

Det er ikke usannsynlig at nye koronavirus-epidemier kan gjenoppstå fra dyrereservoarer til virusene. Av denne grunn er det viktig med vedvarende beredskap.

Forrige side Neste side