Informasjon

Coronavirus, SARS og MERS

Prognose

Tilstanden kan forløpe med svært varierende alvorlighet fra mild sykdom til død. Dødeligheten blant dem som får sykdommen, er rundt 10 prosent for SARS, 35 prosent for MERS og foreløpig ukjent for 2019-nCoV. Det ser ut som om de fleste som er infisert med 2019-nCoV har mild grad av luftveissykdom, men det er også rapportert dødsfall. Eldre, personer med nedsatt immunforsvar og personer med andre sykdommer har høyest dødelighet.

Det er ikke usannsynlig at nye epidemier kan gjenoppstå fra dyrereservoarer til virusene. Av denne grunn er det viktig med vedvarende beredskap.

Forrige side Neste side