Informasjon

Koronavirus (coronavirus), SARS og MERS

Temaside om Korona

Prognose

Sykdommen kan forløpe med svært varierende alvorlighet fra mild sykdom til død. Dødeligheten er rundt ti prosent for SARS og 35 prosent for MERS.

Covid-19: Dødeligheten, som er beregnet på de rapporterte tilfellene, ligger på rundt fem prosent. Man går ut ifra at ikke alle covid-19-tilfeller med kun smittekontakt eller som har kun milde symptomer oppsøker helsehjelp. Derfor ligger dødeligheten av covid-19 trolig lavere. Norske eksperter antar at dødeligheten er godt under 1% i gjennomsnitt. Eldre, personer med nedsatt immunforsvar og personer med kroniske sykdommer er mest utsatt for komplikasjoner.

Det er ikke usannsynlig at nye koronavirus-epidemier kan gjenoppstå fra dyrereservoarer til virusene. Av denne grunn er det viktig med vedvarende beredskap.

Forrige side Neste side