Informasjon

Shigellose (dysenteri)

Shigellose er en infeksjon i tarmen forårsaket av shigella-bakterier. Dette er en smittsom tarminfeksjon som fører til diaré, og diaréen kan være blodig.

Hva er shigellose?

Shigellose er en infeksjon i tarmen forårsaket av Shigella-bakterier. Det er en smittsom tarminfeksjon som fører til diaré, og diaréen kan være blodig. Sykdommen er vanligvis mild og selvbegrensende, men den kan unntaksvis få et alvorlig forløp.

I tropiske klima er Shigella en hyppig årsak til diaré, og på verdensbasis infiseres runt 270 millioner hvert år. I utviklingsland forekommer flest tilfeller hos barn under 10 år, mens i industrialiserte land er sykdom hos voksne vanligere. Barn under 5 år er den gruppen som hyppigst dør av shigellose, beregnet til ca. 450 000 årlig. I Norge har det de senere år blitt diagnostisert rundt 100 tilfeller årlig, de aller fleste er importtilfeller. I 2018 ble det meldt 102 tilfeller av shigellose. Av de 102 tilfellene var 20 smittet i Norge. I 2019 var det et lite utbrudd i Norge forårsaket av smitte fra importerte sukkererter. 

Bakterien er antagelig årsak til de mange dysenteriepidemier som er beskrevet flere hundre år tilbake, ofte i forbindelse med militære felttog. Sykdommen ble den gang kalt blodgang eller blodsott. Det største registrerte utbruddet i Norge var «Maridalssyken» i Kristiania 1888 som i løpet av få dager rammet cirka 30 000 personer med seks kjente dødsfall.

Neste side