Informasjon

Shigellose (dysenteri)

Shigellose er en infeksjon i tarmen forårsaket av shigella-bakterier. Dette er en smittsom tarminfeksjon som fører til diarè, og som kan gi blodig diaré.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Hva er shigellose?

Shigellose er en infeksjon i tarmen forårsaket av Shigella-bakterier (4 forskjellige typer, se under). Dette er en smittsom tarminfeksjon som fører til diarè, og som kan gi blodig diaré. Sykdommen er vanligvis mild og selvbegrensende, men den kan unntaksvis få et mer alvorlig forløp.

I tropiske klima er Shigella en hyppig årsak til diaré, og på verdensbasis infiseres over 200 millioner hvert år. I utviklingsland forekommer flest tilfeller hos barn under 5 år, mens i industrialiserte land er sykdom hos voksne vanligere. I Norge har det de senere år blitt diagnostisert ca. 100-150 tilfeller årlig, de aller fleste er importtilfeller. I 2012 ble det meldt 77 tilfeller av shigellose til MSIS mot 163 året før. Av de 77 tilfellene var 11 smittet i Norge.

Bakterien er antagelig årsak til de mange dysenteriepidemier som er beskrevet flere hundre år tilbake, ofte i forbindelse med militære felttog. Sykdommen ble den gang kalt blodgang eller blodsott. Flere vannbårne utbrudd er beskrevet i Norge fram til 1940-tallet. Det største registrerte utbruddet i Norge var «Maridalssyken» i Kristiania 1888 som i løpet av få dager rammet ca. 30 000 personer med seks kjente dødsfall