Informasjon

Shigellose (dysenteri)

Shigellose er en infeksjon i tarmen forårsaket av shigella-bakterier. Dette er en smittsom tarminfeksjon som fører til diarè, og diaréen kan være blodig.

Hva er shigellose?

Shigellose er en infeksjon i tarmen forårsaket av Shigella-bakterier. Det er en smittsom tarminfeksjon som fører til diarè, og diaréen kan være blodig. Sykdommen er vanligvis mild og selvbegrensende, men den kan unntaksvis få et mer alvorlig forløp.

I tropiske klima er Shigella en hyppig årsak til diaré, og på verdensbasis infiseres over 200 millioner hvert år. I utviklingsland forekommer flest tilfeller hos barn under 5 år, mens i industrialiserte land er sykdom hos voksne vanligere. I Norge har det de senere år blitt diagnostisert ca. 90-150 tilfeller årlig, de aller fleste er importtilfeller. I 2016 ble det meldt 83 tilfeller av shigellose. Av de 83 tilfellene var 21 smittet i Norge.

Bakterien er antagelig årsak til de mange dysenteriepidemier som er beskrevet flere hundre år tilbake, ofte i forbindelse med militære felttog. Sykdommen ble den gang kalt blodgang eller blodsott. Flere vannbårne utbrudd er beskrevet i Norge fram til 1940-tallet. Det største registrerte utbruddet i Norge var «Maridalssyken» i Kristiania 1888 som i løpet av få dager rammet ca. 30 000 personer med seks kjente dødsfall.

Neste side