Informasjon

Shigellose (dysenteri)

Temaside om Korona

Hvilke bakterietyper finnes?

Shigellose forårsakes av infeksjon med bakterier fra Shigella-familien. Det finnes fire undertyper: S. dysenteriae, S. boydii, S flexneri og S. sonnei. S. dysenteriae gir det alvorligste sykdomsbildet og forekommer oftest i utviklingsland, de to sistnevnte gir vanligvis mildere sykdomsbilder og er de hyppigst forekommende i Norge.

Bakteriene trenger i første døgn etter infeksjonen inn i slimhinnen i tynntarmen og deretter tykktarmen. Nederste del av tykktarmen og endetarmen blir oftest mest betent. S. sonnei gir vanligvis en overflatisk betennelse i tykktarmen, men de mer aggressive typene (S. dysenteriae) gir dypere betennelser og sår i slimhinnen i tykktarmen. I de fleste tilfeller forblir infeksjonen i slimhinnen, og bakterien sprer seg sjelden med blodet. Infeksjon med shigella dysenteriae gir ofte blodig diare og kraftig sykdomspåvirkning, og denne infeksjonen har også fått navnet dysenteri.

Forrige side Neste side