Informasjon

Shigellose (dysenteri)

Temaside om Korona

Hvordan smitter shigella-bakteriene?

Overføringen av bakterier skjer fekal-oralt, det vil si fra avføring til munnen via dårlig vaskede hender, matvarer eller vann. Shigellabakteriene drepes lett av desinfeksjonsmidler og tåler dårlig surt miljø, tørking og lys.

Viktig smitteårsak er mangelfull håndhygiene, spesielt i forbindelse med toalettbesøk og ved matlaging. Inkubasjonstiden, tiden det tar fra du er smittet til du blir syk, er vanligvis 1-3 dager, men det kan også ta opp mot 7 dager før sykdom bryter ut.

Vanligvis utskilles bakterien i avføringen i 1-4 uker. Noen få prosent blir langvarige bærere. Dette kan være av smittemessig betydning ved næringsmiddel- og drikkevannsoverført smitte.

Forrige side Neste side