Informasjon

Shigellose (dysenteri)

Temaside om Korona

Behandling

Rikelig væske er viktig, og næringstilførsel så snart man klarer å ta til seg mat. Hos barn mellom to og ti år anbefales økt væskeinntak i form av 1 til 2 desiliter vann eller tynn saft etter hver løs avføring, samt å gi aldersadekvat kost i små men hyppige porsjoner. Ved tegn på uttørring anbefales balansert sukker-saltløsning, for eksempel Gem®. Det skal ikke gis diarédempende middel av typen Imodium.

I vestlige land er de fleste tilfeller av shigellose milde og selvbegrensende. Sykdommen går med andre ord over av seg selv, og bruk av antibotika er sjelden nødvendig. Ved spesielt kraftige eller langvarige symptomer er innleggelse i sykehus og behandling med antibiotika aktuelt. 

Ved shigella-infeksjon hos barn og hos personer i utsatte yrker anbefales ofte behandling.

Forrige side Neste side