Informasjon

Shigellose (dysenteri)

Shigellose er en infeksjon i tarmen forårsaket av shigella-bakterier. Dette er en smittsom tarminfeksjon som fører til diaré, og diaréen kan være blodig.

Behandling

Rikelig væske er viktig, og næringstilførsel så snart man klarer å ta til seg mat. Hos barn mellom to og ti år anbefales økt væskeinntak i form av 100 til 200 milliliter vann eller tynn saft etter hver løs avføring, samt å gi aldersadekvat kost i små men hyppige porsjoner. Ved tegn på uttørring anbefales balansert sukker-saltløsning, for eksempel Gem®. Det skal ikke gis diarédempende middel av typen Imodium.

I Norge anbefaler Folkehelseinstituttet at man kan være ganske liberal med å iverksette antibiotikabehandling. Ved påvist shigellainfeksjon gis antibiotikabehandling hvis plagene vedvarer eller er spesielt kraftige. Ved shigella-infeksjon hos barn og hos personer i utsatte yrker anbefales ofte behandling.

I vestlige land er de fleste tilfeller av shigellose milde og selvbegrensende. 

Forrige side Neste side