Informasjon

Shigellose (dysenteri)

Temaside om Korona

Kontroll og oppfølging

Personer som har fått påvist shigellose og som arbeider med matvarer eller matservering skal ikke utføre sitt ordinære arbeid mens de har symptomer og før det foreligger flere bakteriefrie avføringsprøver. Dette gjelder følgende grupper:

  • Ansatte i næringsmiddelindustri (inkludert serveringssteder) med direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming
  • Helsepersonell med direkte kontakt (inkludert servering av mat) med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer eller for hvem infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser f.eks. for tidlig fødte barn, pasienter ved intensivavdeling o.l.

Ved S. dysenteriae er det anbefalt at det foreligger tre negative avføringsprøver, og ved andre typer shigelloser to negative prøver, tatt med minst 24 timers mellomrom. Første kontrollprøve bør tas tidligst to til tre dager etter symptomfrihet, eventuelt etter avsluttet antibiotikakur.

Familiemedlemmer eller andre svært nære kontakter til en person som har fått påvist S. dysenteriae, og som arbeider i ovennevnte yrker med spesiell risiko for smittespredning, bør (uavhengig av eventuelle symptomer) også holdes borte fra arbeid inntil det foreligger tre negative prøver. Nærkontakter til personer som har fått påvist andre shigella-typer trenger ikke gjennomgå slike kontroller.

Etter infeksjon med S. dysenteriae hos personer utenom disse yrkene anbefales generelt tre negative kontrollprøver.

Shigellose og barneinstitusjoner

Barn i førskolealder som har fått påvist S. dysenteriae og som er i institusjoner (inkl. barnehager), bør holdes hjemme fra institusjonen til symptomfrihet og tre negative kontrollprøver foreligger. Barn som har fått påvist andre typer shigelloser, bør holdes hjemme fra institusjonen til symptomfrihet og to shigella-frie kontrollprøver foreligger.

Forrige side Neste side