Informasjon

Gonoré

Behandling

Gonoré behandles med antibiotika. Det finnes ulike alternativer som kan brukes. De nyeste retningslinjene anbefaler antibiotikumet ceftriakson som første valg. Dette gis i sprøyteform, som en engangsdose. Gonorè er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom i smittevernloven. Det betyr at legebesøk og behandling er gratis. Det gjelder også for partner, som alltid skal behandles.

Alle skal møte til kontroll èn til to uker etter behandling for å kontrollere behandlingseffekten, og for å følge opp smittesporingen. Du må ikke ha sex før behandlingen har virket, det vil si før du har testet negativt i én kontrollprøve. Som nevnt er det knyttet stor bekymring til at en økende andel av bakteriene er resistente mot antibiotika. Man kan derfor forvente at noen ikke har effekt av behandlingen. 

Forrige side Neste side