Informasjon

Genital herpesinfeksjon

Genital herpes er en infeksjon i underlivet med herpes simplex virus (HSV). Første utbrudd kommer oftest få dager til uker etter smitte, senere kan infeksjonen komme tilbake gjentatte ganger.

Hopp til innhold

Hva er genital herpesinfeksjon?

Genital herpes er en infeksjon i underlivet med herpes simplex virus (HSV). Det skilles mellom to typer virus: HSV-1 og HSV-2. Første utbrudd (primærinfeksjonen) kommer oftest få dager til uker etter smitte. Hos mange (> 50%) forløper dette uten plager, men det første utbruddet kan også være svært plagsomt. De ytre kjønnsorganene blir rødlige, hovne og ømme, og det dannes smertefulle blemmer. Disse vil etter hvert briste og føre til dannelse av små sår. Utbruddet medfører ofte slapphet, hodepine og feber. Det er også vanlig med leddsmerter. Vannlatingen kan være meget smertefull. Ubehandlet går tilstanden over etter 3-4 uker.

Mange, men ikke alle, får nye herpesutbrudd. De nye utbruddene er mildere enn primærinfeksjonen, med færre blemmer og sår, og oftest fravær av allmennsymptomer. Over tid vil anfallene bli stadig mindre.

Genital herpesinfeksjon er svært vanlig, og forekomsten øker. En har funnet at ca. 1/3 av alle 30-åringer er smittet med HSV-2, og mer enn 4/5 med HSV-1. HSV-2 er årsaken til 4 av 5 tilfeller med kjønnsherpes. HSV-1, som vanligvis finnes på lepper, finnes hos 1 av 5 med kjønnsherpes. Forekomsten av genital herpes forårsaket av HSV-1 er imidlertid sterkt økende.

HSV-2 overføres praktisk talt utelukkende seksuelt, mens HSV-1 overføres seksuelt eller ikke-seksuelt. Kun ca. 20% av de med HSV-2 vet at de har hatt herpes genitalis, ytterligere ca. 20% har hatt symptomer fra underlivet, men ikke fått noen spesifikk diagnose, mens 60% ikke kan rapportere noen subjektive symptomer på tidligere herpes genitalis.

Tidligere dominerte HSV-2 som årsak til herpesinfeksjon i underlivet, men endring i seksualvanene (mer oralsex) har ført til at 60-80% av tilfellene idag skyldes HSV-1.

Fødende med HSV-utbrudd kan smitte barnet ved fødsel.