Informasjon

Genital herpesinfeksjon

Temaside om Korona

Diagnosen

Legen vil stille diagnosen på grunnlag av de typiske symptomene som foreligger, med smertefulle blemmedannelser etterfulgt av skorper. Diagnosen bekreftes ved påvisning av virus med PCR-teknikk. PCR, polymerasekjedereaksjon, en en metode til å gjenkjenne DNA (arvestoff) og på den måten identifisere herpesviruset. Prøve tatt fra blemmer eller væskende sår stiller diagnosen i nær 100 prosent av tilfellene. Prøve tatt fra tørre sår eller kruster fanger ikke opp alle med herpesinfeksjon, men slik prøve er likevel klart bedre enn dyrkning.

Ved førstegangsutbrudd bør prøven tas innen dag fem til seks, ved senere utbrudd innen dag to til tre. Utenom utbrudd er viruset gjemt i nervetråder og kan ikke oppdages ved prøvetaking. Herpestest inngår derfor ikke som rutineprøve ved testing for kjønnssykdommer.

Forrige side Neste side