Informasjon

Genital herpesinfeksjon

Temaside om Korona

Prognose

Det tar under en uke fra du er smittet til du får symptomer, og det tar ofte fire til seks uker før primærutbruddet gror fullstendig. Over 50 prosent av pasientene får nye utbrudd, men disse utbruddene er som nevnt mindre plagsomme, og de varer i en til to uker. Det er færre og mildere senere utbrudd hos de med HSV-1 infeksjon enn de med HSV-2.

Sykdommen brenner vanligvis ut og avtar i intensitet. Noen opplever bare ett utbrudd, mens sykdommen hos andre kan holde seg aktiv over mange år. Det er ingenting som tyder på at sykdommen er farlig på lang sikt. Det er ingen overhyppighet av kreft eller barnløshet hos pasienter som har herpes-smitte.

Herpes kan smitte fosteret under fødsel. Dette kan medføre alvorlig sykdom hos den nyfødte. Sjansen for slik smitte er heldigvis meget liten, men man velger allikevel å foreta keisersnitt hos kvinner som får første utbrudd nær termin.

Forrige side Neste side