Nyhetsartikkel

HPV-test oppdager mer kreft

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kan bli ny praksis i Norge

I Norge har HPV-test blitt brukt siden juli 2005. Kvinner med usikre eller lavgradige celleforandringer følges opp med celleprøve og HPV-test etter 6 måneder.

Tanken bak at man i Norge venter 6 måneder, er at forbigående HPV-infeksjoner skal kunne gå over av seg selv før HPV-testen blir utført. Dette vil redusere overbehandlingen. Samtidig vil kvinner med kreft i denne gruppen få utsatt diagnose og behandling med et halvt år.

I Norge planlegges det nå et forsøksprosjekt med HPV-test i primærscreening, og Sørbye tror dette kan bli aktuelt innen et par år.

Samtidig dukker det opp en annen problemstilling: Det finnes to hovedtyper HPV-tester: den ene baseres på påvisning av DNA i viruset, den andre baseres på påvisning av mRNA. (DNA og mRNA er ulike utgaver av vårt arvestoff.) Ulempen med DNA-testing for HPV er at mange blir unødig bekymret siden det er en stor andel såkalte falske positive funn. Disse kvinnene er smittet med HPV, men de har ikke behandlingstrengende celleforandringer.

HPV mRNA test er norskutviklet. Den er mer spesifikk og gir dermed færre falske positive prøvesvar, på nivå med cytologi, samtidig som den er like sensitiv som HPV DNA test når det gjelder å fange opp kvinner med livmorhalskreft.

- Ved bruk av HPV DNA-test i primærscreening vil 15 prosent av prøvene være positive, sier Sørbye.

De fleste av disse kvinnene vil aldri utvikle kreft, men vil likevel få en ubehagelig beskjed om at de er smittet med et virus som kan gi kreft.

- Ved bruk av HPV mRNA-test i primærscreening vil 5 prosent av kvinnene ha positiv test, og disse kan henvises til kolposkopi og biopsi direkte uten bruk av celleprøve sier forskeren.

Ved Universitetssykehuset i Tromsø har man brukt en slik HPV mRNA-test i sekundærscreening – altså etter at kvinnene har fått påvist unormale celleforandringer i en celleprøve.

- Vi har god erfaring med dette. Ved bruk av en HPV mRNA-tester man for kreftfremkallende aktivitet hos de fem mest aggressive HPV typene. En slik test vil i mindre grad være positiv hos kvinner som bare har en vanlig forbigående HPV-infeksjon. Ved å prøve ut både HPV DNA-test og HPV mRNA -test i Norge vil vi kunne avgjøre hvilken metode som er best egnet til å erstatte dagens screeningprogram som er basert på celleprøver, sier Sørbye.

Forrige side Neste side