Informasjon

Mycoplasma genitalium

Bakterien kan forårsake urinrørskatarr (uretritt) hos både menn og kvinner, og kan gi underlivsbetennelse hos kvinner med utflod fra skjeden, og bitestikkelbetennelse hos menn.

Hva er infeksjon med Mycoplasma genitalium?

Bakterien Mycoplasma genitalium ble isolert første gang i 1980. Bakterien kan finnes hos personer uten symptomer, men kan hos noen føre til urinrørskatar (uretritt), underlivsbetennelse hos kvinner med utflod fra skjeden, og bitestikkelbetennelse hos menn. 

Bakterien påvises sjeldnere enn klamydia. I et materiale med prøver tatt i allmennpraksis på grunn av mistanke om klamydia, ble klamydia påvist i ti prosent av prøvene, mens mykoplasma genitalium ble funnet i cirka to prosent av prøvene.

Neste side