Informasjon

Mycoplasma genitalium

Bakterien kan forårsake urinrørskatar (uretritt) hos både menn og kvinner, og kan gi underlivsbetennelse hos kvinner med utflod fra skjeden, og bitestikkelbetennelse hos menn.

Temaside om Korona

Hva er infeksjon med Mycoplasma genitalium?

Bakterien Mycoplasma genitalium ble isolert første gang i 1980. Bakterien kan føre til urinrørskatar (uretritt) hos både menn og kvinner, og kan gi underlivsbetennelse hos kvinner med utflod fra skjeden, og bitestikkelbetennelse hos menn. Bakterien finnes også hos personer uten symptomer.

Bakterien påvises sjeldnere enn klamydia. I et materiale med prøver tatt i allmennpraksis på grunn av mistanke om klamydia, ble klamydia påvist i 10% av prøvene, mens mycoplasma ble funnet i ca. 2% av prøvene

Neste side