Informasjon

Mycoplasma genitalium

Bakterien er en viktig årsak til urinrørskatar (uretritt) hos både menn og kvinner, og kan gi underlivsbetennelse hos kvinner med utflod fra skjeden, og bitestikkelbetennelse hos menn.

Det anbefales kun å behandle dersom bakterien er påvist i prøve fra urin eller skjede, eller dersom din faste partner har fått påvist bakterien. Azitromycin-kur i 5 dager er den mest brukte behandlingen.

Hopp til innhold

Hva er infeksjon med Mycoplasma genitalium?

Bakterien Mycoplasma genitalium ble isolert første gang i 1980. Bakterien er en viktig årsak til urinrørskatar (uretritt) hos både menn og kvinner, og kan gi underlivsbetennelse hos kvinner med utflod fra skjeden, og bitestikkelbetennelse hos menn. Bakterien finnes også hos personer uten symptomer.

Bakterien påvises sjeldnere enn klamydia. I et materiale med prøver tatt i allmennpraksis på grunn av mistanke om klamydia, ble klamydia påvist i 10% av prøvene, mens mycoplasma ble funnet i ca. 2% av prøvene