Informasjon

Smitteoppsporing ved kjønnssykdom

Informasjon fra legekontoret vedrørende mulig smitte av klamydia eller annen kjønnssykdom.

Bakgrunn

Ved legekontoret har vi hatt til behandling en person som har fått påvist infeksjon med klamydia. Denne personen har oppgitt deg som sannsynlig smittet ved at det har foregått ubeskyttet sex. Det er derfor vår plikt å informere deg om dette for å kunne formidle behandling og forhindre at andre blir smittet.

Allmennfarlig smittsom sykdom

Klamydia er definert som "allmennfarlig smittsom sykdom" i det norske lovverket (Smittevernloven). Andre kjønnsykdommer under samme definisjon er gonore og hiv. For alle disse sykdommene gjelder spesielle regler:

  • Helsepersonell er i følge "Lov om vern mot smittsomme sykdommer" forpliktet til personlig å informere pasienter om sykdommen, og gi den behandlingen og oppfølgingen som er nødvendig.
  • Vi er også forpliktet til å foreta smitteoppsporing, det vil si ta kontakt med og sørge for at smittekontakter også får informasjon og behandling.
  • Pasientene er etter den samme loven forpliktet til å informere om kontakter som kan ha smittet dem, eller som de selv kan ha påført smitte

Behanding og oppfølging

Som smittekontakt er du med andre ord forpliktet til å ta kontakt med lege for diagnose og behandling. Du oppfordres til å gjøre dette så snart som mulig, selv om du ikke har plager i øyeblikket. Mer enn halvparten som er smittet av klamydia, kan gå lenge med sykdommen uten å ha plager.

Undersøkelse og behandling foretas av fastlege, eller den lege du selv velger. Vi minner om at ubeskyttet sex må unngås inntil behandlingen er gjennomført.

Ved klamydia (og andre allmenfarlige smittsome sykdommer) er både legeundersøkelse og medisiner til behandling gratis. 

Vil du vite mer?