Informasjon

Syfilis

Syfilis er en seksuelt overført sykdom. Sykdommen lar seg helbrede med penicillin. Ubehandlet kan det gi livslang sykdom.

Hva er syfilis?

Syfilis er en seksuelt overført sykdom forårsaket av bakterien (spirocheten) Treponema pallidum. Ubehandlet syfilis kan gi alvorlige problemer. Den gode nyheten er at syfilis effektivt kan helbredes med penicillin dersom den behandles i tidlig fase. 

1402-2-treponema.jpg

Antall tilfeller av smittsom syfilis i Norge har vist en svakt stigende tendens de siste 10 årene, fra 56 tilfeller i 2008 til ca. 200 tilfeller årlig i perioden 2016-2019. Økningen er størst blant menn som har sex med menn. Av 223 tilfeller i 2017 var 175 blant menn som har sex med menn, og 48 tilfeller blant heteroseksuelle.

Ca. 25% av tilfellene hadde smittested i utlandet. 

Syfilis er fortsatt en forholdsvis hyppig tilstand i utviklingsland. Verdens helseorganisasjon har beregnet at det årlig forekommer 8 millioner nye tilfeller av syfilis globalt.

I Norge rammes menn nesten 20 ganger hyppigere enn kvinner, men på verdensbasis er syfilis like vanlig blant kvinner som menn. Infeksjon i svangerskap vil ubehandlet føre til smitte av og potensielt svært alvorlig sykdom for barnet. 

Neste side