Informasjon

Syfilis

Syfilis er en seksuelt overført sykdom som i Norge først og fremst kan forekomme blant homofile menn. Sykdommen lar seg helbrede med penicillin. Ubehandlet kan det gi livslang sykdom.

Hopp til innhold

Hva er syfilis?

Syfilis er en seksuelt overført sykdom forårsaket av bakterien (spirocheten) Treponema pallidum. Ubehandlet syfilis kan gi alvorlige problemer. Den gode nyheten er at syfilis vanligvis kan helbredes med penicillin eller et annet antibiotikum.

1402-2-treponema.jpg

Antall diagnostiserte tilfeller av smittsom syfilis i Norge var i mange år stabilt, men etter ca. 1970 har det vært en gradvis nedgang frem til århundreskiftet (1999). Etter det har det igjen vært en økning. Folkehelseinstituttet fikk i 2008 meldt 56 tilfeller av primær, sekundær eller tidlig latent syfilis, mot 130 tilfeller i 2011 og 172 tilfeller i 2015. Økningen skyldes først og fremst en økt forekomst blant menn som har sex med menn, og sykdommen kan nå betraktes som endemisk i denne gruppen. Sykdommen er særlig knyttet til de største byene i Norge, og først og fremst til det homofile miljøet i Oslo-området. Blant de med homoseksuell smitte ble 29 smittet i utlandet, hvorav 6 i Spania, mens flertallet av de andre var smittet i andre europeiske land. Hivpositive menn som har sex med menn er spesielt utsatt for syfilissmitte.

Også blant heteroseksuelt smittede har tallene økt, og i 2015 utgjorde de 36 av de 172 smittede - 9 av disse er kvinner. Av de 27 mennene ble 12 smittet i Norge. Blant de 15 som ble smittet i utlandet, ble sju smittet i Thailand og tre i Brasil.

Syfilis er fortsatt en forholdsvis hyppig tilstand i utviklingsland. Verdens helseorganisasjon har beregnet at det årlig forekommer 5,6 millioner nye tilfeller av syfilis globalt.

I Norge rammes menn nesten 20 ganger hyppigere enn kvinner, men på verdensbasis er syfilis like vanlig blant kvinner som menn. Hvert år blir omtrent 1 million kvinner med syfilis gravid. Infeksjonen forårsaker fosterdød, for tidlig fødsel og medfødt sykdom som øker risikoen for død betydelig.