Informasjon

Cryptosporidiose

Forurenset drikkevann kan inneholde parasitten cryptosporidium og gi diaresykdommen cryptosporidiose.

Hva er cryptosporidiose?

Cryptosporidium er en liten protozo (encella organisme) som kan angripe slimhinner i menneskers tarm, og forårsake diaresykdommen cryptosporidiose1. Smitter først og fremst gjennom forurenset drikkevann, og kan på den måten smitte mange personer over kort tid. Sykdommen kan finnes hos blandt annet storfe, og det vil ofte være dyrebesetninger som forurenser drikkevannet.

Forekomst

I Norge er sykdommen sjelden. Men denne protozoen er beslekta med en annen protozo som heter Gardia lamblia, og som var årsak til et stort utbrudd med utgangspunkt i drikkevannet i Bergen i 2004. I Stockholm var det i 2008 et mindre utbrudd med cryptosporiodiose hvor 16 personer ble smittet etter et restaurantbesøk2. I 1993 var det i USA en vannbåren epidemi med over 400.000 syke og 100 dødsfall, og i Utah i 2007 et utbrudd med 2000 laboratoriebekrefta tilfeller. I denne siste epidemien ble det antatt at smitten ble overført under svømming i badeanlegg3.

Denne protozoen lever i naturen vanligvis i en cysteform, det vil si i en slags innkapslet og hardfør stand slik at den er robust mot uttørring og mot kjemisk påvirkning. Den er blandt annet motstandsdyktig mot klor, og kan derfor overleve i mange vannverk som har klor som rensemetode. Membranfilteranlegg eller UV-stråling er derimot effektivt for å fjerne denne mikroorganismen fra drikkevannet. Sykdommen kan også overføres via matvarer som er behandlet med forurenset vann.

Hva er symptomene?

En infeksjon med cryptosporidium fører til en vanndig diare av forskjellig intensitet. Typisk er det at plagene melder seg først noen dager etter at protozoen har kommet inn i tarmen, og at plagene vedvarer mange dager, gjerne en uke eller to. De fleste andre akutte mageinfeksjoner går raskere over. Personer som er smittet, kan ha feber og allmennsymptomer, men også dette varierer mye. For ellers friske personer vil sykdommen gå over av seg selv, men blandt dem som blir hardest rammet, kan det være nødvendig med sykehusinnleggese for intravenøs væskebehandling. For personer med svekket allmenntilstand eller svekket immunapparat, kan sykdommen være farlig.

Hvordan forebygge?

Cryptosporidiose forebygges ved god drikkevannshygiene. Dersom det er påvist cryptosporidiose i drikkevannet, må vannet kokes inntil kilden er renset. Ved reiser i utlandet til områder med ukjent drikkevannskvalitet, unngår du sykdommen ved å drikke vann fra flaske. Unngå også å svelge vann i badeanlegg. God håndhygiene i forbindelse med toalettbesøk og i forbindelse med matlaging er også viktig.

Kilder

Referanser

  1. Smith HV, Caccio SM, Cook N et al. Cryptosporidium and Gardia as foodborne zoonoses. Review. Ved Parasitol 2007; 149: 29-40.
  2. Smittskyddsinstituttet. Utbrott av cryptosporidios efter festmiddag. Epi-aktuelt: 2008;10:12.
  3. Communitywide cryptosporiodiosis outbreak-Utah 2007. MMWR 2008; 57:989-93.