Informasjon

Giardiasis

Giardiasis er en tarminfeksjon forårsaket av protozoen Giardia lamblia. Årlig rapporteres det om 200-400 tilfeller i Norge.

Hva er giardiasis?

Giardiasis er en tarminfeksjon forårsaket av protozoen Giardia lamblia. En protozo er en encellet organisme som regnes til dyreriket, og som er langt større enn bakterier. Den finnes i to former: en aktiv form (trofozoitt) og en hvileform (cyste). Reservoiret for protozoen er mennesker og muligens enkelte dyrearter. Den overføres oftest via drikkevann, eventuelt gjennom matvarer.

Giardia lamblia
Giardia lamblia

Årlig rapporteres det om 200-400 tilfeller i Norge. De siste 20 årene har man i Norge sett en gradvis økende forekomst av giardiasis. Smittestedet for de aller fleste er i utlandet. På verdensbasis smittes årlig ca. 0,5 million mennesker. Giardiasis er en hyppig årsak til vannbårne diare-epidemier i industrialiserte land. I oktober 2004 var det et større utbrudd i Bergen.

Neste side