Informasjon

Giardiasis

Giardiasis er en tarminfeksjon forårsaket av protozoen Giardia lamblia. Årlig rapporteres det om 200-400 tilfeller i Norge.

Hopp til innhold

Hva er giardiasis?

Giardiasis er en tarminfeksjon forårsaket av protozoen Giardia lamblia. En protozo er en encellet organisme som regnes til dyreriket, og som er langt større enn bakterier. Den finnes i to former: en aktiv form (trofozoitt) og en hvileform (cyste). Reservoiret for protozoen er mennesker og muligens enkelte dyrearter. Den overføres oftest via drikkevann, eventuelt gjennom matvarer.

Giardia lamblia
Giardia lamblia

Årlig rapporteres det om 200-400 tilfeller i Norge. De siste 20 årene har man i Norge sett en gradvis økende forekomst av giardiasis. Smittestedet for de aller fleste er i utlandet. På verdensbasis smittes årlig ca. 0,5 million mennesker. Giardiasis er en hyppig årsak til vannbårne diare-epidemier i industrialiserte land. I oktober 2004 var det et større utbrudd i Bergen.

Smitte

Giardia er de senere år blant de vanligste årsaker til vannbårne utbrudd i industrialiserte land. Giardia smitter vanligvis gjennom inntak av forurenset vann, eller sjeldnere gjennom matvarer behandlet med forurenset vann. Tilstanden kan også smitte gjennom matvarer behandlet av smitteførende person. God håndhygiene er viktig for å forebygge smitte. Parasittene overføres ikke til fosteret og infeksjon med giardia er ikke forbundet med spesiell fare for gravide. Giardia kan også smitte seksuelt ved oral-anal kontakt.

Vanlig desinfeksjon av vann som klorering er ikke tilstrekkelig til å fjerne parasittene. Parasittene drepes ved koking.

Symptomer

Tiden det tar fra du smittes til du blir syk, inkubasjonstiden, er vanligvis 7-10 dager, men kan variere fra 5-25 dager. Omkring halvparten av de eksponerte individene blir kvitt infeksjonen uten at det oppstår symptomer. 5-15% utskiller cyster uten å ha symptomer, og de er smittebærende. De resterende 35-45% har symptomatisk infeksjon

Ved akutt sykdom foreligger det ofte vanntynn diaré, særlig i starten. Magesmerter og luftplager, kvalme, diare og illeluktende avføring ble rapportert hos over 90% av de smittede under epidemien i Bergen i 2004. Andre symptomer kan være slapphet og vekttap og i noen tilfeller feber. Symptomene varer vanligvis 2-4 uker.

Mange blir bra uten behandling, men noen plages langvarig med diaré som varer i uker til måneder (kronisk giardiasis). Det er heller ikke uvanlig med diaré som kommer og går, det vil si dager imellom med normal avføring. Også den kroniske formen kan gi en lang rekke symptomer som løs avføring, vekttap, manglende næringsopptak i tarmen, slapphet, depresjon, magesmerter, luftplager. Om lag en tredjedel opplever samtidig med tarminfeksjonen at de også får plager og irritasjon fra øyne, hud, ledd eller urinveier. Opptil 40% utvikler midlertidig laktoseintoleranse.

Etter akutt infeksjon blir i 5-15% av tilfellene den smittede langvarig bærer av protozoen uten å ha symptomer. Slike personer innebærer smitterisiko siden de ikke vet at de er smittet. Cyster i avføringen kan påvises opptil 6 mnd etter infeksjon.

Diagnostikk

Sykehistorien med akutt diaré og magesmerter tilsier at det foreligger en akutt tarminfeksjon. Legeundersøkelsen avdekker ingen funn som forteller noe om årsaken.

For å avsløre mikroorganismen trengs avføringsprøve. Det anbefales å ta minimum 3 prøver av forskjellige avføringer. Laboratoriet som undersøker avføringen, mikroskoperer avføringen og kan påvise protozoen Giardia lamblia og dens egg. I tillegg dyrkes avføringen for å lete etter eventuelle bakteriologiske årsaker. Dersom det ikke er spesielt stor mistanke om giardia-infeksjon, er det vanlig å ta prøve for å lete etter de mer vanlige tarmbakteriene først (salmonella o.l.).

Det finnes også antigentester som kan brukes i undersøkelsen av avføring, men mikroskopi er den foretrukne metoden.

Behandling

Medikamentell behandling er ofte nødvendig. I tillegg må det treffes hygieniske tiltak for å forebygge nye tilfeller. God hygiene innebærer spesielt at du er nøye med håndvask etter toalettbesøk og før matlaging.

Metronidazol, f.eks. Flagyl, er preparatet som brukes. Anbefalt dose er 400 mg x 2 i 7-10 dager. Eventuelt kan du ta 5 tabletter som engangsdose i 3 påfølgende dager.

Barn med giardiasis kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling og 2 døgn etter symptomfrihet. Kontrollprøve er ikke nødvendig.

Oppfølging

Det er vanligvis ikke nødvendig med kontrollprøve etter gjennomført behandling. Men du må sykmeldes fra vanlig arbeid dersom du arbeider i:

 • Næringsmiddelindustri, inklusive serveringssteder, med direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming
 • Helsepersonell med direkte kontakt, inklusive servering av mat, med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer, eller for pasienter hvor infeksjonssykdommer vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser (eks. for tidlig fødte, pasienter i intensivavdelinger)

Du kan gå tilbake til arbeid ved symptomfrihet. Én kontrollprøve hos gruppene nevnt ovenfor anbefales noen uker etter avsluttet behandling.

Barnehage/institusjoner

Barn i førskolealder kan vende tilbake til barnehage (ev. annen institusjon) etter igangsatt behandling og symptomfrihet. Kontrollprøve etter behandling er ikke nødvendig.

Forebygging

Ved utenlandsreise til områder med dårlige eller usikre hygieniske forhold:

 • Bruk vann som selges på flasker
 • Unngå ukokte grønnsaker, salat og iskrem, og frukt som ikke kan skrelles
 • Kylling, hamburgere, kjøttkaker og annen farsemat og fisk eller skalldyr, bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt
 • Andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten
 • Unngå upasteurisert melk
 • Vask hender etter toalettbesøk og før matlaging
 • Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som kan ha blitt forurenset av råvarer
 • Innvandrere og asylsøkere fra Afrika, Asia eller Mellom-Amerika bør undersøkes for parasitter i 3 separate avføringsprøver
  • En enkeltprøve fanger bare opp ca. 70% av tilfellene
 • Turister/utenlandsreisende undersøkes bare ved symptomer
 • Nærkontakter uten symptomer behøver ikke undersøkes, ved symptomer anbefales 3 avføringsprøver
 • Giardia lamblia er resistent mot klor. Parasitten fjernes heller ikke ved vanlig siling av drikkevann i vannverk

Prognose

Tilstanden medfører ingen alvorlige komplikasjoner. Prognosen er god, men ubehandlet kan infeksjonen føre til langvarig bærerskap som nevnt ovenfor. Etter epidemien i Bergen i 2004 var det økt forekomst av tretthetsplager og irritabel tarm ved undersøkelse 3 år etter epidemien.

Rask smittefrihet oppnås ved behandling.

Vil du vite mer?