Informasjon

Giardiasis

Giardiasis er en tarminfeksjon forårsaket av parasitten Giardia lamblia. Årlig rapporteres det knapt 500 tilfeller i Norge.

Hva er giardiasis?

Giardiasis er en tarminfeksjon forårsaket av en liten parasitt, protozoen Giardia lamblia, også kalt Giardia intestinalis eller Giardia duodenalis. En protozo er en encellet organisme som regnes til dyreriket, og som er langt større enn bakterier. Protozoen finnes i to former: en aktiv form (trofozoitt) og en hvileform (cyste). Reservoaret for protozoen er mennesker og enkelte dyrearter. Den overføres oftest via direkte kontakt, forurenset drikkevann og forurensede matvarer.

Giardia lamblia
Giardia lamblia

Årlig rapporteres det knapt 500 tilfeller i Norge. De siste 20 årene har man i Norge sett en gradvis økende forekomst av giardiasis. Smittestedet for rundt halvparten er i utlandet. Cirka én av fire pasienter smittes i Norge. På verdensbasis smittes årlig ca. 0,5 million mennesker. Giardiasis er en hyppig årsak til diaré og mageplager på verdensbasis og til vannbårne diaré-epidemier i industrialiserte land. I oktober 2004 var det et større utbrudd i Bergen.

Neste side