Informasjon

Giardiasis

Smitte

Giardia smitter vanligvis gjennom direkte kontakt under uhygieniske forhold. Parasitten smitter også via inntak av forurenset vann eller matvarer som er behandlet med kontaminert vann. Smitte er også mulig gjennom matvarer behandlet av en smitteførende person. 

Giardia kan smitte seksuelt ved oral-anal kontakt. Parasitten er de senere år blant de vanligste årsaker til vannbårne utbrudd i industrialiserte land. Uten behandling blir en del av de smittede langvarige bærere av protozoen og kan smitte andre. Noen av de som har kronisk infeksjon, har symptomer og andre ikke. 

God hånd-, drikkevann- og mathygiene er viktig for å forebygge smitte. Vanlig desinfeksjon av vann som klorering er ikke tilstrekkelig til å fjerne parasittene. De kan også overføres gjennom svelging av vann i forurensete svømmebasseng eller ved ferskvannsbading. Parasittene drepes ved koking.

Giardia overføres ikke til fosteret og infeksjon med parasitten er ikke forbundet med spesiell fare for gravide. 

Forrige side Neste side