Informasjon

Giardiasis

Diagnostikk

Sykehistorien med akutt diaré og magesmerter tilsier at det foreligger en akutt tarminfeksjon. Legeundersøkelsen avdekker ingen spesifikke funn som forteller noe om årsaken. Sykehistorien kan noen ganger gi en pekepinn (nylig reise til utlandet, smittekontakt, e.l.).

For å avsløre mikroorganismen trengs avføringsprøve. Det anbefales å ta opptil tre prøver fra forskjellige dager. Laboratoriet som undersøker avføringen, kan påvise parasittens genmateriale eller proteiner. Dersom man mikroskoperer avføringen, kan man eventuelt påvise protozoen Giardia lamblia eller/og dens cyster direkte.

Testene som brukes, inneholder i tillegg ingredienser for å lete etter andre vanlige årsaker til mage-tarm infeksjon. Det finnes en rekke bakterier og virus som kan gi liknende symptomer. 

Forrige side Neste side