Informasjon

Giardiasis

Behandling

Medikamentell behandling anbefales i de fleste tilfeller. I tillegg må det treffes hygieniske tiltak for å forebygge nye tilfeller. God hygiene innebærer spesielt at du er nøye med håndvask etter toalettbesøk, før matlaging og måltider.

Metronidazol er medisinen som vanligvis brukes. Barn med giardiasis kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling og 2 døgn etter symptomfrihet. Kontrollprøve er ikke nødvendig.

Hos gravide som er i bra allmenntilstand, avventer men gjerne med behandling inntil 2. trimester, før man vurderer å gi medikamentell behandling.

Forrige side Neste side