Informasjon

Giardiasis

Oppfølging

Det er vanligvis ikke nødvendig med kontrollprøve etter gjennomført behandling. Men du må sykmeldes fra vanlig arbeid dersom du arbeider med:

  • Produksjon, videreforedling, tilberedning eller servering av mat og kommer i direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming. Inkluderer ansatte i næringsmiddelvirksomhet, serveringssteder og ansatte i barnehager og institusjoner med slikt ansvar.
  • Helsepersonell som har direkte kontakt (inkl. servering av mat) med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer eller for hvem infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser f.eks. premature barn, pasienter ved intensivavdeling o.l.

Du kan gå tilbake til arbeid etter 48 timers symptomfrihet. Kontrollprøve behøves vanligvis ikke. 

Personer utenom yrkesgruppene ovenfor behøver sykmelding mens de har symptomer og kan vende tilbake til arbeidet sitt ved symptomfrihet. 

Barnehage/institusjoner

Barn i førskolealder kan vende tilbake til barnehage (ev. annen institusjon) etter igangsatt behandling og minst to døgn symptomfrihet. Kontrollprøve etter behandling er ikke nødvendig.

Forrige side Neste side