Informasjon

Giardiasis

Prognose

Tilstanden medfører vanligvis ingen alvorlige komplikasjoner. Prognosen er god, men ubehandlet kan infeksjonen føre til langvarig bærerskap (smitterisiko) som nevnt ovenfor. Rask smittefrihet oppnås ved behandling. Etter epidemien i Bergen i 2004 var det økt forekomst av tretthetsplager og irritabel tarm ved undersøkelse ti år etter epidemien. 

Forrige side Neste side