Informasjon

Kryptosporidiose

Cryptosporidium er en liten, encellet organisme som kan angripe slimhinnene i menneskets tarm og forårsake diarésykdom.

Hva er kryptosporidiose?

Cryptosporidium er en liten protozo (encellet organisme), en parasitt, som kan angripe slimhinner i menneskers tarm og forårsake diarésykdommen kryptosporidiose. Den smitter først og fremst gjennom forurenset drikkevann og kan på den måten smitte mange personer over kort tid. Sykdommen finnes blant annet hos storfe, og det vil ofte være dyrebesetninger som forurenser drikkevannet.

Denne protozoen lever i naturen vanligvis i en cysteform, det vil si i en slags innkapslet og hardfør stand slik at den er robust mot uttørring og mot kjemisk påvirkning. Den er blant annet motstandsdyktig mot klor og kan derfor overleve i mange vannverk som har klor som rensemetode. Membranfilteranlegg eller UV-stråling er derimot effektivt for å fjerne mikroorganismen fra drikkevannet. Sykdommen kan også overføres via matvarer som er behandlet med forurenset vann.

Forekomst

I Norge har sykdommen vært oppfattet som sjelden, noe som har endret seg de siste årene. Denne protozoen er beslekta med en annen protozo som heter Gardia lamblia, og som var årsak til et stort utbrudd med utgangspunkt i drikkevannet i Bergen i 2004. I Stockholm var det i 2008 et mindre utbrudd med kryptosporiodiose hvor 16 personer ble smittet etter et restaurantbesøk. Høsten 2010 var det et utbrudd i Østersund hvor smitten ble påvist i drikkevannet. I 1993 var det i USA en vannbåren epidemi med over 400.000 syke og 100 dødsfall, og i Utah i 2007 et utbrudd med 2000 laboratoriebekrefta tilfeller. I denne siste epidemien ble det antatt at smitten ble overført under svømming i badeanlegg.

I Norge ble det første større utbruddet registrert i 2007 hvor 25 personer ble syke etter hotellopphold. I 2009 var det et utbrudd etter opphold på en leirskole, hvor 51 personer ble syke, i 2012 var det et utbrudd på den samme leirskolen med 78 syke. I 2013 ble 59 skolebarn i Eigersund syke etter at de hadde vært på en besøksgård.

Sykdommen er antagelig betydelig underdiagnostisert i Norge. I 2018 ble det meldt 327 tilfeller hvorav 143 var bekreftet smittet i Norge.

Symptomer

Sykdommen opptrer ofte uten symptomer, hvor man kvitter seg med parasitten i løpet av 3-4 uker. En infeksjon med Cryptosporidium fører til en vandig diaré av forskjellig intensitet. Som regel er diaréen ledsaget av magesmerter, kvalme, brekninger og lett feber. Typisk melder plagene seg først fra 5-10 dager etter at protozoen har kommet inn i tarmen, og plagene vedvarer mange dager, gjerne en uke eller to. De fleste andre akutte mageinfeksjoner går raskere over.

Diagnosen

Protozoen påvises ved PCR eller mikroskopisk undersøkelse av avføring med påvisning av oocyster. 

Behandling

For ellers friske personer vil sykdommen gå over av seg selv, men blant dem som blir hardest rammet, kan det være nødvendig med sykehusinnleggelse for intravenøs væskebehandling. For personer med svekket allmenntilstand eller svekket immunapparat, kan sykdommen være farlig. Det finnes ingen gode medikamenter mot denne infeksjonssykdommen.

Personer som har fått påvist Cryptosporidium parvum, bør ikke utføre sitt ordinære arbeid mens de har symptomer, dersom de arbeider i næringsmiddelvirksomhet eller som helsepersonell som har direkte kontakt med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer

Forebygging

Kryptosporidiose forebygges ved god drikkevannshygiene. Dersom det er påvist kryptosporidiose i drikkevannet, må vannet kokes inntil kilden er renset. Ved reiser i utlandet til områder med ukjent drikkevannskvalitet, unngår du sykdommen ved å drikke vann fra flaske. Unngå også å svelge vann i badeanlegg. God håndhygiene i forbindelse med toalettbesøk og i forbindelse med matlaging er også viktig.

Et barn med kryptosporidiose kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter symptomfrihet. Kontrollprøve er ikke nødvendig.