Informasjon

Piskemark

Piskemark tilhører en gruppe ormeparasitter som forårsaker infeksjon hos mennesker gjennom kontakt med parasittegg og -larver. Slike infeksjoner er meget utbredte i utviklingsland.

Piskemark (whipworm) forårsakes av marken Trichuris trichiura og sykdommen omtales også som trikuriasis. Betegnelsen piskemark har den fått fordi den voksne marken er formet som en pisk.

Hopp til innhold

Hva er innvollsmark?

Innvollsmarker - betegnes også innvollsormer - er en gruppe ormeparasitter som forårsaker infeksjon hos mennesker gjennom kontakt med parasittegg og -larver. De overføres via jordsmonn og gjødsel. Dette er parasitter som trives i varm og fuktig jord i verdens tropiske og subtropiske land, og som er sjeldne i Norge. Når slike mark/ormer har kommet seg inn i et menneske, kan de leve i årevis i vår fordøyelseskanal.

Piskemark

Tre typer innvollsormer dominerer. Det er spolorm (ascaris), piskemark (trichuris) og hakemark. Disse mark-/ormetypene forekommer ofte sammen, og særlig er mange barn kronisk infisert med alle tre innvollsmarkene.

Selv om disse infeksjonene er sjeldne i Norge og Skandinavia, så er de meget utbredte (endemiske) i utviklingsland. Ekspertene mener at mer enn 1 milliard mennesker er infisert med minst én markinfeksjon. Innvollsmark importeres ikke sjelden til Norge med adoptivbarn, innvandrere, u-landsarbeidere etc.