Informasjon

Piskemark

Prognose

Hvis diagnosen stilles før alvorlige komplikasjoner opptrer hos dem som er sterkt infiserte, er fullstendig helbredelse regelen etter behandling. I endemiske områder er det en klar sammenheng mellom kroniske markinfeksjoner og hemmet vekst og utvikling hos barn. Fjerning av markene fra enkeltindivider og samfunnet antas å ha en betydelig innvirkning på folkehelsen i disse landene.

I samfunn der man har gjort massebehandling, vil knapt halvparten være infiserte på nytt etter ca. 1,5 år. Det demonstrerer behovet for regelmessige markkurer.

Forrige side Neste side