Informasjon

Schistosomiasis

Schistosomiasis, bilharzia, er en tropisk infeksjon med en parasitt/blodigle som smitter fra ferskvann. De små parasittene fester seg på innsiden av blodårer, blant annet i tarmveggen og veggen på urinblæren

Hva er schistosomiasis?

I hovedsak skyldes sykdommen tre typer blodigler: Schistosoma mansoni, haematobium og japonicum. Sykdommen gir først og fremst symptomer og tegn fra urinveiene og tarmen, men den kan også ramme lever, milt og hjerne.

Schistosomiasis er et betydelig globalt problem. 250 millioner mennesker er infiserte, det vil si bærer på infeksjonen. Sykdommen får store konsekvenser for 20 millioner mennesker årlig, og den resulterer i opptil 200.000 dødsfall. I 2019 ble vel 100 millioner mennesker behandlet med markmidler. Infeksjonen er hyppigst i aldersgruppen 8-15 år.

S mansoni gir først og fremst schistosomiasis i tarmen. Den finnes over hele Afrika, på den arabiske halvøy, i Sør-Amerika (Brasil, Venezuela, Surinam) og i Karibien (inklusive Puerto Rico, men ikke Cuba). S haematobium gir først og fremst schistosomiasis i urinblæren. Den finnes i hele Midtøsten og Afrika. S japonicum gir særlig schistosomiasis i tarmen. Den finnes i Kina, Fillipinene og til dels i Indonesia.

Neste side