Informasjon

Schistosomiasis

Behandling

Målet med behandlingen er å få fjernet larvene/ormene. Moderne medikamentell behandling er enkel, effektiv og har få bivirkninger. Det foretrukne preparatet er praziquantel, som gis i engangsdose eller to doser med få timers intervall. Behandlingen gjentas etter 6 uker. Kontrollstudier har vist at man oppnår helbredelse etter 6 måneder hos 95-100 prosent av de som behandles.

Forrige side Neste side