Informasjon

Schistosomiasis

Prognose

Hardt angrepne barn kan bli veksthemmede. Ubehandlet kan det over mange år utvikle seg alvorlige og livstruende komplikasjoner, særlig i tarmkanalen, urinveiene og leveren.

Med behandling er prognosen god ved tidlige og lette infeksjoner. Ved avansert sykdom med stor grad av organinvolvering er prognosen dårlig selv med behandling.

Kontrollprøver av avføring eller urin anbefales hver 3. måned i ett år etter behandling.

Forrige side