Informasjon

Toksoplasmose

Toksoplasmose skyldes parasitten Toxoplasma gondii som finnes over hele verden. Mange mennesker har vært smittet, de fleste uten å vite om det, fordi tilstanden er uten symptomer i 80-90 prosent av tilfellene. Forekomsten i Norge er imidlertid langt mindre, rundt ti prosent.

Hva er toksoplasmose?

Toksoplasmose er en sykdom som er forårsaket av en parasitt som kalles Toxoplasma gondii. De fleste (over 80 prosent) av dem som blir smittet av parasitten, har ingen sykdomstegn. De som får symptomer, opplever lette influensaliknende plager som slapphet, muskelsmerter, leddsmerter, hodepine, sår hals og hevelse av lymfeknutene. Sykdommen går over av seg selv, og den er kun farlig for personer med alvorlig svekket immunsystem eller hos kvinner som smittes under svangerskap.

Hos gravide som ikke har hatt infeksjonen tidligere, kan smitte med parasitten i noen tilfeller gi en alvorlig infeksjon hos fosteret og føre til spontanabort eller misdannelser. Parasitten fører også til sykdom hos pasienter med nedsatt immunforsvar (nedsatt forsvar mot sykdommer), f.eks. hiv-pasienter.

Forekomst

Parasitten Toxoplasma gondii finnes over hele verden. Mange mennesker har vært smittet, og de fleste uten å vite om det. Kroppen har da dannet antistoff mot parasitten, og de har ved senere kontakt et effektivt forsvar. I Frankrike har minst 80% av befolkningen antistoff mot parasitten, det vil si at de en eller annen gang i livet har vært smittet. I Norge er dette langt sjeldnere, på 90-tallet var forekomsten bare hos ca. 10 prosent.

Toksoplasmose, årsaker

Mennesker kan få parasitten i seg på flere måter: Ved inntak av kjøtt som ikke er tilstrekkelig kokt, ved inntak av frukt og grønnsaker som er forurenset på overflaten, ved forurenset drikkevann, eller ved håndtering av katter eller jord som er forurenset av smitteførende ekskrementer (eks. stell av kattedo eller sandkasser, hagearbeid o.l.)

Det viktigste reservoar for parasitten er katter. Hos katter formerer parasitten seg, og smittsomme former skilles ut via kattens avføring. Mennesker og andre dyr kan smittes hvis de får i seg matvarer som er forurenset med smittestoff fra kattene. Sau og gris er mellomvert for parasitten og kan overføre smitten til mennesker. 

Toksoplasmose, diagnostikk

Diagnosen kan bare stilles sikkert ved undersøkelse av blodprøver, ved å måle antistoffer i blodet. Siden de fleste ikke får noen symptomer, vil de aller fleste derfor ikke vite om de har gjennomgått denne sykdommen.

Toksoplasmose, behandling

Hos ellers friske personer behøver sykdommen ikke å behandles. Den går over av seg selv, og man oppnår å bli immun for resten av livet. Behandling anbefales likevel i de sjeldne tilfellene der øyne, hjerne eller hjerte blir påvirket.

Toksoplasmose hos pasienter med nedsatt immunforsvar behandles med utvalgte antibiotika. Dersom en gravid blir smittet, anbefales henvisning til spesialist i infeksjonssykdommer. Det gjøres da en individuell vurdering - i noen tilfeller velges antibiotikabehandling, i andre tilfeller, hvor risikoen for barnet vurderes som liten, kan det være riktig å ikke gi behandling.

Toksoplasmose, forebygging

 • Cyster i kjøtt kan drepes ved enten å fryse kjøttet ned til -20 grader i flere dager, eller ved å varme det til +70 grader i ti minutter.
 • Egg fra katteavføring kan overleve i flere år, slik at lekeplasser for barn bør beskyttes mot avføring fra katter.
 • Kattekassen bør tømmes daglig, da fersklagte egg ikke kan smitte før etter 48 timer.

Spesielt for gravide

 • Gravide kvinner som tidligere ikke har vært smittet med toksoplasmose, bør utvise spesiell forsiktighet for å unngå infeksjon
  • Unngå kjøtt og kjøttprodukter som ikke er kokt. Dypfryste varer er også trygge for toksoplasmosesmitte.
  • Vask grundig grønnsaker og frukt som spises rå og ikke skrelles
  • Generelt utvise god kjøkkenhygiene ved matlaging, vaske redskaper og vask hendene
  • Overlate stell av katten og spesielt tømming av kattekassen til andre
  • Være grundig med håndvask og utvise forsiktighet ved kontakt med sau
  • Eventuelt bruk hansker og vask hendene nøye etter kontakt med mulig forurenset jord
 • Gravide og sydenreiser
  • Vær spesielt nøye med ovenstående råd dersom man reiser utenlands under svangerskapet
  • Man kan bli smittet av denne sykdommen i Norge, men risikoen her er svært liten. På vanlige charterreiser til Sør-Europa er faren for smitte også liten, og risiko kan ytterligere reduseres ved å følge disse rådene:
   • Unngå å drikke vann fra usikre kilder
   • Velg spisesteder hvor du ser at den hygieniske standarden er tilfredsstillende (tips: sjekk toalettene)
   • Ved opphold under mer primitive forhold, utenom hoteller eller turiststeder, øker smittefaren. Denne type feriereiser anbefales ikke under svangerskap
   • Dersom en på utenlandsreise, eller her hjemme, mistenker at en kan ha blitt tilført smittestoff, anbefales blodprøve tatt etter 3 uker for å få bekreftet/avkreftet mistanken, og for eventuelt å starte behandling
 • Gravide som er utsatt for smitte bør tilbys testing, det gjelder først og fremst
  • eksponert for kjente risikofaktorer (katt, katteavføring, sau eller spist ufullstendig tilberedt kjøtt)
  • planlagt eller nylig gjennomført utenlandsreise utenfor nord-Europa
  • Gravide som eksponeres i arbeid med dyr, først og fremst katt og sau

Vil du vite mer?

Quiz

 • Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om toksoplasmose!