Informasjon

Aspergillose

Aspergillose er sykdom forårsaket av en soppart. Hos immunsvekkede personer kan soppen forårsake alvorlig infeksjon både i luftveier og andre organer

Hva er aspergillose?

Aspergillose er sykdom forårsaket av en soppart som kalles Aspergillus. Denne sopparten er svært utbredt i naturen, i fuktig høy og korn, i jordsmonn, planter og kompost, men kan også finnes i bygninger og for eksempel husstøv. Støv fra fuktig høy og gress kan  inneholde store mengder aspergillussporer. De fleste av oss vil derfor flere ganger i livet inhalere slike sporer. Men kroppen tåler dette godt, og denne soppen fører sjelden til sykdom.

Dersom en person med svekket immunsystem inhalerer soppsporer fra Aspergillus, kan soppen finne feste og formere seg i kroppen. Dette kan arte seg som en lungeinfeksjon med hoste og oppspytt, eller soppen kan spres via blodet til andre indre organer. Det er først og fremst personer med alvorlig svekket immunsystem som er i faresonen, for eksempel etter transplantasjoner, ved cellegiftbehandling for kreft, ved bruk av store doser kortison, eller ved aids.

En mild variant av aspergillose kan vise seg som et akutt astmaanfall etter støveksponering. Dette er en allergisk reaksjon på soppsporer som er inhalert til luftveiene, og soppen fester seg ikke i kroppen.

Begge variantene av sykdommen, infeksjon eller allergisk reaksjon, er sjeldne i Norge, men nøyaktige tall foreligger ikke.

Diagnostikk

Man kan få mistanke om denne typen infeksjon når pasienter med svekket immunsystem får infeksjoner som vedvarer, og hvor man ikke får den forventa effekten av behandling med vanlige antibiotika. Det går an å dyrke soppen fra oppspytt. Noen ganger kan røntgenbilder av lunger eller bihuler avsløre forandringer som er typiske for denne soppen.

Behandling

Aspergillose behandles med soppdrepende midler som gis i tablettform eller direkte i blodet. Avgjørende for prognosen er at man oppdager tilstanden tidlig og før pasienten er svært svekket. Med tidlig behandling kan tilstanden helbredes i de fleste tilfellene.