Informasjon

Aspergillose

Aspergillose er sykdom forårsaket av en soppart. Hos immunsvekkede personer kan soppen forårsake infeksjon, først og fremst i luftveiene.

Hva er aspergillose?

Aspergillose er sykdom forårsaket av en soppart som kalles Aspergillus. Denne sopparten er svært utbredt i naturen, i fuktig høy og korn, i jordsmonn, planter og kompost, men kan også finnes i bygninger og for eksempel husstøv. Støv fra fuktig høy og gress inneholder ofte store mengder aspergillussporer. De fleste av oss vil derfor flere ganger i livet inhalere slike sporer. Men kroppen tåler dette godt, og denne soppen fører sjelden til sykdom.

Dersom en person med svekket immunsystem inhalerer store mengder av denne typen soppsporer, kan soppen finne feste og formere seg i kroppen. Dette kan arte seg som en lungeinfeksjon med hoste og oppspytt, eller soppen kan spres via blodet til andre indre organer og gi mange ulike symptomer avhengig av hvilket organ som er angrepet. Det er først og fremst personer med alvorlig svekket immunsystem som er i faresonen, for eksempel etter transplantasjoner, ved cellegiftbehandling for kreft, ved bruk av store doser kortison, eller ved aids.

En mild variant av aspergillose kan vise seg som et akutt astmaanfall etter støveksponering. Dette er en allergisk reaksjon på soppsporer som er inhalert til luftveiene, og soppen fester seg ikke i kroppen.

Begge variantene av sykdommen, infeksjon eller allergisk reaksjon, er sjeldne i Norge, men nøyaktige tall forelligger ikke.

Diagnostikk

Man får mistanke om denne typen infeksjon når pasienter med svekket immunsystem får infeksjoner som vedvarer, og hvor man ikke får den forventa effekten av behandling med vanlige antibiotika. Det går an å dyrke soppen fra oppspytt. Noen ganger kan røntgenbilder av lunger eller bihuler avsløre forandringer som er typiske for denne soppen.

Behandling

Aspergillose behandles med soppdrepende midler som gis i tablettform eller direkte i blodet. Avgjørende for prognosen er om man også kan styrke immunapparatet til pasienten. Dersom man får optimal behandling, er utsiktene for helbredelse gode.