Informasjon

Årsaken til tuberkulose

Tuberkalbakterien spres via dråpesmitte. Om du smittes, er det som regel uttrykk for langvarig og tett kontakt med den som smitter, f.eks. et familiemedlem.

Hopp til innhold

Tuberkulose forårsakes av tuberkelbakterien. Den finnes i fire ulike utgaver, men den vanligste bærer det latinske navnet Mycobacterium tuberculosis.

Smitte

Tuberkelbakterien sprer seg via mikroskopiske dråper som sendes ut i luften når en person med ubehandlet, aktiv tuberkulose hoster, snakker, ler eller nyser. Selv om tuberkulose er smittsomt, er det ikke en sykdom som du har lett for å få. Vanligvis må du være i kontakt med en infisert person over lang tid, gjerne opptil 8 timer om dagen i opptil 6 måneder, for at du skal bli infisert. Det er mye mer sannsynlig at du smittes av tuberkulose fra et familiemedlem eller en nær arbeidskollega, enn av en fremmed på bussen eller på en restaurant.

En person med aktiv tuberkulose som har blitt effektivt behandlet i minst to uker, er ikke lenger smittsom og kan ikke spre bakterien til andre.