Informasjon

Behandling av tuberkulose

Behandling av tuberkulose er krevende. Den er langvarig (6 mnd) og krever samtidig bruk av flere medikamenter. Det er et økende problem med multiresistente tuberkelbaciller.

Historisk bakgrunn

Helt opptil midten av 1900-tallet ble tuberkulose rutinemessig behandlet i sanatorier, ofte i årevis. Klar, kald luft, rikelig med mat og mye hvile trodde man kunne stanse sykdommen og forfallet som var så typisk for sykdommen (tæring).

I dag finnes effektive antibiotika mot tuberkulose. Men behandlingen er fortsatt langvarig. Normalt tar du antibiotika i 6 måneder eller mer for helt å kunne fjerne bakteriene. Hvilke medisiner og varighet av behandlingen avhenger av din alder, generelle helsetilstand, resultatet av resistens-testene, og om du har aktiv tuberkulose eller bare er bærer av bakterien (latent tuberkulose). 

Neste side