Informasjon

Behandling av tuberkulose

Behandling av tuberkulose er krevende. Den er langvarig (6 mnd), krever samtidig bruk av flere medikamenter og det er et økende problem med multiresistente tuberkelbaciller.

Behandling av tuberkulose starter vanligvis med fire medisiner, isoniazid, rifampicin, etambutol, og pyrazinamid. Det er helt nødvendig å ta flere medisiner samtidig.
Behandling av tuberkulose starter vanligvis med fire medisiner, isoniazid, rifampicin, etambutol, og pyrazinamid. Det er helt nødvendig å ta flere medisiner samtidig.

Hopp til innhold

Historisk bakgrunn

Helt opptil midten av 1900-tallet ble tuberkulose rutinemessig behandlet i sanatorier, ofte i årevis. Klar, kald luft, rikelig med mat og mye hvile trodde man tilhelet lungene og stanset forfallet som var så typisk for sykdommen (tæring).

I dag er medikamenter hjørnestenen i tuberkulosebehandlingen. Men behandlingen er fortsatt langvarig. Normalt tar du antibiotika i 6 måneder for helt å kunne ødelegge bakteriene. Nøyaktig hvilke medisiner og varighet av behandlingen avhenger av din alder, generelle helsetilstand, resultatet av resistens-testene, og om du har tuberkulose infeksjon eller aktiv tuberkulose.