Informasjon

Behandling av tuberkulose

Behandling av latent tuberkulose

Hvis prøvene viser at du har bakterien i kroppen, men ikke aktiv sykdom, kan man ofte  observere tilstanden uten behandling. Det er imidlertid i noen tilfeller aktuelt å behandle latent tuberkulose med medikamenter. Dette gjelder yngre pasienter (under 15 år), nyankomne (siste 2 år) fra land med særlig høy forekomst, personer som helt nylig er smittet, ved påviste tuberkuloseforandringer på røntgen av lungene, og pasienter med svekket immunitet (eks. hiv-aids) eller som bruker immundempende medisiner. Den viktigste grunnen for å behandle latent tuberkulose er å forebygge sykdom og død hos den enkelte.

Latent tuberkulose smitter ikke mellom mennesker. I 2017 ble 564 pasienter satt på forebyggende behandling i Norge.

Forrige side Neste side