Informasjon

Behandling av tuberkulose

Behandling av aktiv tuberkulose

Piller2

Hvis du har fått påvist aktiv tuberkulose, anbefales behandling. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler oppstart med fire medisiner - isoniazid, rifampicin, etambutol og pyrazinamid. Det kan være gode grunner til at du får en annen sammensetning av kuren, f.eks. ved påvisning av resistens mot noen av medikamentene. Uansett må du ta flere medikamenter samtidig. Det finnes idag tabletter som inneholder flere (alle) preparater i en og samme tablett - noe som gjør medisineringen enklere. 

Opplegget er at du de første 2-3 månedene behandles intenst for å ta knekken på bakteriene, og at du så går over på en mindre intens vedlikeholdsbehandling. Som regel vil du være innlagt på sykehuset de første ukene av behandlingen, eller inntil testene viser at du ikke lenger er smittefarlig.

Tuberkelbakteriene vokser langsomt, dette er en av grunnene til at behandlingen er langvarig - vanligvis 6 måneder. Etter noen få uker er du ikke lenger smittefarlig, og du begynner å føle deg bedre. Men det er helt avgjørende at du fullfører kuren og tar medisinene nøyaktig som foreskrevet. Stopper du behandlingen for tidlig, eller hopper over doser, kan det medføre at det utvikler seg bakterie-stammer som er motstandsdyktige mot medisinen du bruker. Slike bakterier kan det bli meget vanskelig å bli kvitt.

For å hjelpe pasienter til å følge behandlingsregimet, er det utviklet et system med direkte observert terapi (DOT). Det vil si at en helsearbeider (eller en annen person) direkte observerer at medisinen tas som foreskrevet.

Forrige side Neste side