Informasjon

Behandling av tuberkulose

Behandling av multiresistent tuberkulose

Multiresistente tuberkelbakterier (MDR - multi drug resistant) er bakterier som ikke lar seg behandle med de vanlige anti-tuberkulose-medikamentene. Årsaker kan være at kurer ikke er blitt fullført eller at doser er glemt, eller det kan skyldes feil behandlingsopplegg. Det gir bakteriene tid til å utvikle mutasjoner som kan motstå behandling med de vanlige tuberkulose-medisinene. Fordi multiresistente tuberkelbakterier sprer seg raskt, kan de til slutt gjøre all tuberkulose umulig å helbrede. Enkelte eksperter mener at halvveis behandling er verre enn ingen behandling. 

I Norge er det svært lav forekomst av resistente tuberkelbasiller, men ute i verden er det et betydelig og voksende problem. 

Multiresistente tuberkelbakterier kan i de fleste tilfellene behandles. Men det kreves svært langvarig og kostbar behandling. 

Det har også vokst fram bakteriestammer som kan motstå de fleste typer antibiotika. Disse blir omtalt som XDR (extensively drug resistant) og TDR (totaly drug resistant). Mot TDR-bakterier finnes det ingen virksomme antibiotika. 

Forrige side Neste side