Informasjon

Forebygging av tuberkulose

Den beste måten å kontrollere tuberkulose på er å diagnostisere og behandle personer med tuberkuloseinfeksjon før de utvikler aktiv sykdom.

Hopp til innhold

Tuberkulose er en sykdom som lar seg forebygge. Den beste måten å kontrollere tuberkulose på er å diagnostisere og behandle personer med tuberkuloseinfeksjon før de utvikler aktiv sykdom. Det er også viktig å forhindre at tuberkuløse pasienter innlagt på sykehus, smitter andre.

I Norge i dag foretas ikke lenger rutinemessige undersøkelser av hele befolkningen. Man konsentrerer seg om risikogruppene.

Men det er også tiltak som du selv kan følge for å beskytte deg selv og andre:

  • Påse at barna dine får satt BCG-vaksine dersom de har behov for det (tilhører risikogruppen).
  • Kan du ha vært utsatt for smitte, bør du få tatt en hudtest.
  • Har du HIV eller en annen sykdom som svekker immunsystemet ditt, kan det være riktig å teste seg f.eks. hvert halvår.
  • Vurder forebyggende behandling.

BCG vaksine

Vaksinasjon med BCG (bacille Calmette-Guérin) stimulerer cellulær immunitet. Det er usikkert om BCG-vaksinen forebygger lungetuberkulose. BCG vaksinens beskyttende effekt på helsearbeidere er heller ikke dokumentert. Varigheten av BCG vaksinens eventuelt beskyttende effekt er ikke klarlagt. Det mangler dokumentasjon for mer enn 10 års virkning. Fra skoleåret 2009/2010 er BCG-vaksine ikke lenger en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, men det er erstattet med målrettet vaksine til risikogrupper.

Alle nyfødte, friske barn av foreldre som kommer fra land med mye tuberkulose, anbefales vaksinert. Vaksinen settes på venstre overarm ved 6-ukers kontroll på helsestasjonen. Etter 10-14 dager kommer det en hudreaksjon som etter hvert utvikles til et sår som væsker litt. Deretter dannes det en skorpe og såret tørker inn i løpet av 4-8 uker. Det vil bli et arr som skrumper og blekner over tid.

Andre grupper som anbefales vaksinert:

  • Personer som skal oppholde seg i land med særlig høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder, og ha tett kontakt med lokalbefolkningen.
  • Helsepersonell og helsefagstudenter som skal ha direkte pasientkontakt eller arbeide i laboratorier som driver tubekulosediagnostikk.
  • Andre arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosesmitte (bistandsarbeidere, helsetjeneste, fengselsomsorg o.l. i land med høy forekomst av tuberkulose).
  • Yngre voksne som vurderes å ha særlig økt risiko for smitte

Inaktiv tuberkulose

8073629

Hvis du tester positivt på en "sovende" tuberkulose infeksjon, og det ikke er bevis for at du har aktiv tuberkulose, kan det være riktig å diskutere med legen din (eller en lungelege) om du bør ha forebyggende behandling med medisiner.

Fullfør medisinkuren!

Dette er det viktigste rådet som du må følge dersom du blir behandlet - både for din egen og for andres del. Stopper du behandlingen, eller du dropper doser, kan tuberkelbakteriene få en sjanse til å endre seg (mutere) og bli resistente mot de vanlige medisinene. De resistente bakteriestammene er mye mer dødelige og vanskelige å behandle.

Vil du vite mer?

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!