Informasjon

Forebygging av tuberkulose

Forebygging av tuberkulose skjer ved å kontrollere, diagnostisere og behandle personer med tuberkuloseinfeksjon før de utvikler aktiv sykdom.

Tuberkulose er en sykdom som lar seg forebygge. Den beste måten å kontrollere tuberkulose på er å diagnostisere og behandle personer med tuberkuloseinfeksjon før de utvikler aktiv sykdom. Det er også viktig å forhindre at tuberkuløse pasienter innlagt på sykehus, smitter andre.

I Norge er tuberkulose så uvanlig at det ikke lenger er grunnlag for rutinemessige undersøkelser av hele befolkningen. Man konsentrerer seg om risikogruppene.

Men det er også tiltak som du selv kan følge for å beskytte deg selv og andre:

  • Påse at barna dine får satt BCG-vaksine dersom de har behov for det (tilhører risikogruppen).
  • Kan du ha vært utsatt for smitte, bør du oppsøke lege eller helsestasjon for å få tatt en blodprøve (IGRA).
  • Har du hiv eller en annen sykdom som svekker immunsystemet ditt, anbefales regelmessig testing.
  • Vurder forebyggende behandling.

BCG vaksine

Vaksinasjon med BCG (bacille Calmette-Guérin) stimulerer cellulær immunitet. Det er usikkert om BCG-vaksinen forebygger lungetuberkulose. BCG vaksinens beskyttende effekt på helsearbeidere er heller ikke godt dokumentert. Varigheten av BCG vaksinens eventuelt beskyttende effekt er ikke klarlagt. Fra skoleåret 2009/2010 er BCG-vaksine ikke lenger en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, men det er erstattet med målrettet vaksine til risikogrupper.

Alle nyfødte, friske barn av foreldre som kommer fra land med mye tuberkulose, anbefales vaksinert. Vaksinen settes på venstre overarm ved 6-ukers kontroll på helsestasjonen. Etter 10-14 dager kommer det en hudreaksjon som etter hvert utvikles til et sår som væsker litt. Deretter dannes det en skorpe og såret tørker inn i løpet av fire til åtte uker. Det vil bli et arr som skrumper og blekner over tid.

Andre grupper som anbefales vaksine:

  • Personer som skal oppholde seg i land med særlig høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder, og ha tett kontakt med lokalbefolkningen.
  • Helsepersonell og helsefagstudenter som skal ha direkte pasientkontakt eller arbeide i laboratorier som driver tubekulosediagnostikk.
  • Andre arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosesmitte (bistandsarbeidere, helsetjeneste, fengselsomsorg o.l. i land med høy forekomst av tuberkulose).
  • Yngre voksne som vurderes å ha særlig økt risiko for smitte

Latent (inaktiv) tuberkulose

Hvis du tester positivt på en "sovende" (latent) tuberkulose infeksjon (IGRA-blodtest positiv), og det ikke er holdepunkter for at du har aktiv tuberkulose, vil det i mange tilfeller være riktig å avvente uten behandling. Men noen grupper anbefales i en slik situasjon å starte behandling med medisiner - se her hvilke grupper det gjelder. 

Fullfør medisinkuren!

Dette er det viktigste rådet som du må følge dersom du blir behandlet - både for din egen og for andres del. Stopper du behandlingen, eller du dropper doser, kan tuberkelbakteriene få en sjanse til å endre seg (mutere) og bli resistente mot de vanlige medisinene. De resistente bakteriestammene er farligere og vanskelige å behandle.

Vil du vite mer?

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!