Informasjon

Tuberkulose i lymfeknuter

Etter en periode der tuberkelbakteriene formerer seg i lungene, kan de spre seg via lymfe- og blodbaner til andre organer, inkludert lymfeknutene på halsen. Sykdomsutviklingen skjer langsomt.

Hopp til innhold

Hva er tuberkulose i lymfeknuter?

Tuberkulose er en infeksjonssykdom forårsaket av tuberkelbakterien (Mycobacterium tuberculosis). Det er kjent at tuberkulose har eksistert siden antikkens dager. Tuberkulose er fortsatt et globalt helseproblem. I den vestlige verden gikk forekomsten av tuberkulose jevnt nedover etter introduksjonen av antibiotika mot tuberkulose på 1940-tallet, men som følge av hiv-aids-epidemien og økt innvandring fra områder med høy forekomst av tuberkulose, har forekomsten igjen økt fra 1980-tallet. Hyppigere opptreden av motstandsdyktige (resistente) bakteriestammer har også bidratt til den nye økningen i forekomst.

Omtrent en tredel av verdens befolkning, over 2 milliarder mennesker, er smittet med bakterien Mycobacterium tuberculosis og er i risiko for å utvikle sykdom. Mer enn 8 millioner mennesker utvikler aktiv tuberkulose årlig, og tuberkulosen tar mellom 1 og 2 millioner liv hvert år. Mer enn 90% av alle tuberkulosetilfellene og dødsfallene forekommer i utviklingsland.

Tuberkulose i lungene er den dominerende formen for tuberkulose, men tuberkulose kan foreligge også i andre organer. Andelen med tuberkulose i lymfeknuter er lav i Europa, men høyere i utviklingsland. Tall fra Tyskland angir at 15% av tuberkulosetilfellene er lokalisert utenfor lungene, av disse utgjør tuberkulose i lymfeknuter omtrent halvparten. Tuberkulose i lymfeknuter er oftest lokalisert på halsen. "Scrofula", eller skrofulose, er en gammel betegnelse som opprinnelig ble brukt til å beskrive kroniske sår og knuter i hode og hals, og som man i dag mener skyldtes tuberkulose.

Hva forårsaker tuberkulose?

Tuberkulose smitter fra person med lungetuberkulose som følge av inhalasjon av bakterier i luften. Etter en periode der tuberkelbakteriene formerer seg i lungene, kan de spre seg via lymfe- og blodbaner til andre organer, inkludert lymfeknutene på halsen. Sykdomsutviklingen skjer langsomt. Uten behandling vil det med tiden kunne gå hull på lymfeknutene med tuberkelsmittet væske fra sårene. I praksis ser man aldri dette stadiet i Norge, fordi det finnes effektiv behandling.

Tuberkulose-bakterier kan ligge uvirksomme i kroppen lenge etter at man har blitt smittet. Bare 5-10 av 100 personer som smittes med tuberkulose vil noen gang utvikle sykdommen. Det er særlig dersom kroppens immunsystem blir svekket at tuberkulosen kan våkne til live igjen. De fleste med tuberkulose i lymfeknuter som er smittet her i Norge, har en "oppvåkning" av en tuberkulosesmitte som har vært i kroppen i mange år. I de deler av verden hvor helsevesenet er dårligere utbygget, er tuberkulose i lymfeknuter mer vanlig.

Hvordan stilles diagnosen?

Tilstanden presenterer seg med en eller flere forstørrede, uømme, lymfeknuter på halsen. Den mest nærliggende diagnosen legene overveier på dette tidspunkt, er kreftsykdom. Tuberkulose i hode og hals er vanskelig å diagnostisere bare ut fra symptomene og det en finner ved en vanlig legeundersøkelse. I vår del av verden er denne diagnosen svært uvanlig, og blir derfor sjeldnere mistenkt. Sykdomsfølelse med feber, frysninger, svette og vekttap forekommer hos ca. 20%.

Lymfeknuter infisert med tuberkulose har gjerne en gummiaktig konsistens, og de er smertefrie. De fleste har kun forstørrede lymfeknuter på én side av halsen.

Ved mistanke om diagnosen tas en blodprøve (IGRA) som kan avsløre om det foreligger tidligere tuberkulosesmitte.

Det vil alltid bli tatt røntgen av lungene. Røntgenbildene viser som regel en aktiv eller tilhelet tuberkulose. CT og MR er de mest benyttede undersøkelsene for nærmere kartlegging av lymfeknuter på halsen, og i kroppen forøvrig. Det kan også tas vevsprøver (biopsi) fra lymfeknutene dersom diagnosen fortsatt er usikker. Får man tatt prøve fra knutene kan man mikroskopere og dyrke dette prøvematerialet. Det kan ta 2-3 uker før det vokser fram bakterier ved dyrkning

Hva er behandlingen?

Riktig behandling kan helbrede tilstanden og utrydde bakteriene, men tilhelingen tar lang tid. Behandlingen er i prinsippet den samme som ved lungetuberkulose. Antibiotika må brukes i minst 6 måneder, men lengre kur kan bli nødvendig. Dersom behandlingen avsluttes for tidlig, kan det føre til oppblussing av infeksjonen og større risiko for at bakteriene utvikler motstandskraft mot de aktuelle typene med antibiotika. WHO anbefaler nå at alle tuberkulosepasienter bør observeres de 2 første månedene av behandlingen, og de ønsker direkte observasjon av at behandlingen faktisk blir fulgt (DOTS).

Hvordan er prognosen?

Sykdommen utvikler seg over lang tid. Med tidlig og riktig behandling er prognosen god. Korrekt utført er suksessraten for behandlingen over 95%. Godt gjennomført behandling reduserer også risikoen for utvikling av resistente bakterier.

Komplikasjoner til tuberkuløs lymfeknutebetennelse på halsen er arrdannelse og fisteldannelse - det vil si væsking fra kjertlene.

Vil du vite mer?

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!