Informasjon

Tuberkulose i lymfeknuter

Tuberkulose kan, etter en latensperiode, spre seg fra lunger via lymfe- og blodbaner til andre organer, inkludert lymfeknutene på halsen. Sykdomsutviklingen skjer langsomt.

Hva er tuberkulose i lymfeknuter?

Tuberkulose er en infeksjonssykdom forårsaket av tuberkelbakterien (Mycobacterium tuberculosis). Det er kjent at tuberkulose har eksistert siden antikkens dager. Tuberkulose er fortsatt et globalt helseproblem. I den vestlige verden gikk forekomsten av tuberkulose jevnt nedover etter introduksjonen av antibiotika mot tuberkulose på 1940-tallet, men som følge av hiv-aids-epidemien og økt innvandring fra områder med høy forekomst av tuberkulose, har forekomsten igjen økt fra 1980-tallet. Hyppigere opptreden av motstandsdyktige (resistente) bakteriestammer har også bidratt til økningen. 

I Norge har det vært en klar nedgang i antall nye tilfeller siden 2013.

Omtrent en tredel av verdens befolkning, over to milliarder mennesker, er smittet med bakterien Mycobacterium tuberculosis, og er i risiko for å utvikle sykdom. Mer enn 10 millioner mennesker utvikler aktiv tuberkulose årlig, og tuberkulosen tar mellom en og to millioner liv hvert år. Mer enn 90 prosent av alle tuberkulosetilfellene og dødsfallene forekommer i utviklingsland.

Tuberkulose i lungene er den dominerende formen for tuberkulose, men tuberkulose kan foreligge også i andre organer. Andelen med tuberkulose i lymfeknuter er lav i Europa, men høyere i utviklingsland. Tall fra Tyskland angir at 15 prosent av tuberkulosetilfellene er lokalisert utenfor lungene, av disse utgjør tuberkulose i lymfeknuter omtrent halvparten. Tuberkulose i lymfeknuter er oftest lokalisert på halsen. "Scrofula", eller skrofulose, er en gammel betegnelse som opprinnelig ble brukt til å beskrive kroniske sår og knuter i hode- og halsregionen. I dag mener man at dette var tuberkulose.

Årsak

Tuberkulose smitter via dråper fra person med lungetuberkulose. Bakteriene inhaleres og kommer inn i lungene til mottaker. Etter en periode der tuberkelbakteriene formerer seg i lungene, kan de spre seg via lymfe- og blodbaner til andre organer, inkludert lymfeknutene på halsen. Sykdomsutviklingen skjer langsomt. Uten behandling vil det med tiden kunne gå hull på lymfeknutene med tuberkelsmittet væske fra sårene. I praksis ser man aldri dette stadiet i Norge, fordi det finnes effektiv behandling.

Tuberkulosebakterier kan ligge uvirksomme i kroppen lenge etter at man har blitt smittet. Bare fem til ti av 100 personer som smittes med tuberkulose, vil noen gang utvikle sykdommen. Det er særlig dersom kroppens immunsystem blir svekket, at tuberkulosen kan våkne til live. 

Diagnostikk

Tilstanden viser seg med en eller flere forstørrede, uømme, lymfeknuter på halsen. Sykdomsfølelse med feber, frysninger, svette og vekttap forekommer hos cirka 20 prosent. En slik kjertelhevelse fører alltid til videre utredning, blant annet for å utelukke lymfekreft. 

Tuberkulose i lymfekjertler er svært uvanlig i Norge, og ses nærmest utelukkende hos barn som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose. 

Ved mistanke om diagnosen tas en blodprøve (IGRA) som kan avsløre om det foreligger tidligere tuberkulosesmitte. Det er også aktuelt å ta vevsprøve og dyrkningsprøve fra knutene på halsen. I tillegg blir det foretatt utredning med røntgen av lunger. 

Behandling

Når diagnosen er stilt, er behandlingen antibiotika. Det brukes en blanding av flere forskjellige tuberkulose-hemmende medikamenter. Med riktig behandling kan tilstanden helbredes. Antibiotika må brukes i minst seks måneder. Dersom behandlingen avsluttes for tidlig, kan det føre til oppblussing av infeksjonen og større risiko for at bakteriene utvikler motstandskraft mot de aktuelle medikamentene. WHO anbefaler nå at alle tuberkulosepasienter bør observeres de to første månedene av behandlingen, og de anbefaler direkte observasjon av at behandlingen faktisk blir fulgt. 

Prognose

Sykdommen utvikler seg over lang tid. Med tidlig og riktig behandling er prognosen god. Korrekt utført er suksessraten for behandlingen over 95 prosent. Godt gjennomført behandling reduserer også risikoen for utvikling av resistente bakterier.

Komplikasjoner til tuberkuløs lymfeknutebetennelse på halsen er arrdannelse og fisteldannelse - det vil si væsking fra kjertlene.

Vil du vite mer?

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!