Informasjon

Latent tuberkulose

Hva er latent tuberkulose?

Latent tuberkuløs infeksjon er en tilstand der en person er infisert (smittet) med tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis, men der vedkommende ikke har en aktiv tuberkuløs sykdom. Personer med latent tuberkulose er symptomfrie og er ikke smittsomme, men de er i risiko for at tilstanden kan gå over i aktiv tuberkuløs sykdom. Svikt i kroppens immunforsvar øker risikoen for at latent tuberkulose aktiveres. På grunn av denne risikoen er det viktig å oppdage og behandle tilfeller med latent tuberkulose hos pasienter med immunsviktsykdom eller som behandles med immundempende medisiner. 

Verdens helseorganisasjon anslår at knappe 2 millioner mennesker dør av tuberkulose årlig (1,5 millioner i 2020), noe som gjør tuberkulose til den hyppigste infeksjonsårsaken til død. Nesten en tredjedel av verdens befolkning er infisert med Mycobacterium tuberculosis. Andelen som dør som følge av tuberkulose, avtar. I Norge har forekomsten gått ned de senere årene, og per 2020 forekommer 90 prosent av tilfellene blant innvandrere.

Livstidsrisikoen for overgang fra latent til aktiv tuberkuløs sykdom er omtrent fem til ti prosent.

Forrige side Neste side