Informasjon

Latent tuberkulose

Tuberkulosesituasjonen i Norge

Norge har i dag en av verdens laveste forekomster av tuberkulose. I 2020 ble det meldt totalt 160 pasienter med nyoppdaget tuberkulose i Norge. Det er i dag hovedsakelig to grupper i befolkningen som utvikler tuberkulose:

  • (1) Personer av utenlandsk opprinnelse. 90 prosent av tuberkulosepasienter i Norge er født i land med høy tuberkuloseforekomst, nesten all disse er smittet før de kom til Norge. De fleste som utvikler sykdom etter tuberkulosesmitte, blir syke i løpet av ett til tre år, men sykdommen kan også utvikle seg etter mange år. Gjennomsnittsalder hos pasientene er cirka 30 år. 
  • (2) Personer født i Norge før 1945 som ble smittet i sin ungdom. De fleste er ikke tidligere behandlet for tuberkulose. Gjennomsnittsalder er cirka 70 år. Denne gruppen utgjør nesten 20 prosent av tilfellene. Andelen eldre, norskfødte som får tuberkulose, er fallende. De senere år har det også blitt påvist tuberkulose hos enkelte yngre norskfødte personer, som er smittet under lengre opphold i land med høy tuberkuloseforekomst.
Forrige side Neste side