Informasjon

Latent tuberkulose

Hvordan oppdage latent tuberkulose?

Screening innebærer rutinemessig undersøkelse av risikogrupper i befolkningen: 

  • Alle asylsøkere og innvandrere testes for tuberkulose kort tid etter ankomst
  • Alle barn og alle over 15 år som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose, og med forventet opphold i Norge i mer enn 3 måneder
  • Arbeidstakere innen helse- og omsorgstjenester, lærerstillinger eller barneomsoreg - som har oppholdt seg i tre måneder eller mer i land med høy forekomst av tuberkulose de siste tre år
  • I tillegg testes personer med immunsviktsykdommer, eller som bruker immundempende medisiner

Screeningen gjøres med lungerøntgen og tuberkulintest (IGRA-blodprøve). 

Forrige side Neste side