Informasjon

Latent tuberkulose

Hva er behandlingen?

Forebyggende medikamentell behandling av latent tuberkulose brukes stadig oftere. Det er en frivillig behandling. WHO anbefaler følgende behandlingsregimer: 6 eller 9 måneders monoterapi med isoniazid, ukentlig rifapentine og isoniazid i 12 uker (3 måneder), 3-4 måneder med isoniazid og rifampicin eller 3-4 måneder med rifampicin alene (WHO, 2018).

Forebyggende behandling oppnås også med BCG-vaksine. Beskyttelsen inntrer 6-12 uker etter vaksinasjon. I 2020 ble det registrert BCG-vaksinering av totalt 10.950 personer i Norge. Langt de fleste av disse var under 12 måneder. 

Spesialist i lunge- eller infeksjonsmedisin avgjør om forebyggende behandling skal tilbys ved latent tuberkulose.

Tuberkulose er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. For slike sykdommer yter staten (Helfo) full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll, det vil si at behandlingen er gratis for pasienten. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing. Helfo dekker utgifter til tuberkulosemedisiner både ved behandling og forebygging (blåreseptforskriften § 4 punkt 2).

Forrige side Neste side