Informasjon

Lungetuberkulose - en oversikt

Lungetuberkulose er en lungebetennelse forårsaket av tuberkelbakterier. Sykdommen starter ofte med symptomer som hoste, tung pust, feber og smerter i brystet. .

Hva er lungetuberkulose?

Lungetuberkulose er en lungebetennelse forårsaket av tuberkelbakterier. Nesten alle tuberkulose-infeksjoner i Norge er forårsaket av Mycobacterium tuberculosis.

Sykdommen kan starte som en vanlig lungebetennelse med hoste, tungpust, feber og smerter i brystet. I de fleste tilfeller faller sykdommen til ro, i en såkalt latent (skjult) fase. Hos fem til ti prosent av de som er smittet, blusser sykdommen senere opp. Dette skjer ofte i forbindelse med at kroppen er svekket på grunn av annen sykdom (for eksempel hiv-aids), høy alder, eller immundempende behandling. Latent tuberkulose kan blusse opp og medføre lungetuberkulose mange år etter smitte. 

Neste side